16 triệu USD để Bộ GDĐT biên soạn SGK: Vẫn trong tài khoản của World Bank

Thứ bảy, ngày 7 tháng 12 năm 2019 | 19:50:57

Chuyên gia giáo dục cao cấp của World Bank - bà Trần Thị Mỹ An - cho biết, do Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT) không biên soạn bộ sách giáo khoa riêng nên số tiền 16 triệu USD cho vay vẫn nằm trong tài khoản của tổ chức này.

“Chúng tôi đang đợi Chính phủ Việt Nam chính thức đề xuất tới World Bank về việc sử dụng tiền vào hoạt động gì theo như mục tiêu chung của dự án là nâng cao hiệu quả giáo dục qua việc cải tiến chương trình và sách giáo khoa” - bà Trần Thị Mỹ An nói.

Chuyên gia giáo dục cao cấp của World Bank cho biết, theo cam kết ban đầu với World Bank, Bộ GDĐT sẽ biên soạn một bộ sách giáo khoa cho chương trình giáo dục phổ thông mới. Tuy nhiên, tháng 5.2019, Bộ thông báo nhiều nhà xuất bản sách giáo khoa ở Việt Nam đã chủ động biên soạn sách cho tất cả môn học. Để tránh chồng chéo và lãng phí nguồn lực, Bộ GDĐT cùng World Bank thống nhất ngừng biên soạn sách giáo khoa, tập trung nguồn lực vào đảm bảo chất lượng cho công tác thẩm định sách.

“Dự án đã cung cấp các chuyên gia quốc tế để giúp thẩm định sách giáo khoa, kết quả là tháng 11 vừa qua, đã có 32 quyển sách giáo khoa cho lớp 1 sau khi được Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa đánh giá “Đạt”, đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để phát hành”, bà An nói.

Chuyên gia cao cấp khẳng định, Wold Bank mỗi năm hai lần, tổ chức này đều có các đoàn giám sát và hỗ trợ thực hiện dự án để đánh giá, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch và tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời  cũng thường xuyên giám sát.  

Trước đó, trả lời báo chí, ông Nguyễn Xuân Thành  - Vụ Phó Vụ Giáo dục trung học - kiêm Giám đốc Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông - cho biết, cũng như bất cứ dự án ODA nào, trong Dự án hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông, kinh phí tài trợ được quy định chặt chẽ trong Hiệp định, Sổ tay thực hiện dự án các cấu phần cụ thể với nguồn kinh phí tương ứng. Để giải ngân được phải xây dựng kế hoạch chi tiết hằng năm theo đúng thiết kế ban đầu, được Nhà tài trợ cấp Thư không phản đối... Việc rút vốn được thực hiện theo tiến độ thực hiện và tuân thủ quy trình quy định của pháp luật với sự phê duyệt của Bộ Tài chính, Ngân hàng Thế giới.

Theo: Đặng Chung/ Báo Lao động

https://laodong.vn/xa-hoi/16-trieu-usd-de-bo-gddt-bien-soan-sgk-van-trong-tai-khoan-cua-world-bank-770794.ldo