5 vụ án trọng điểm sẽ kết thúc điều tra trong năm 2020

Thứ năm, ngày 26 tháng 11 năm 2020 | 8:55:13

Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng yêu cầu các cơ quan liên quan phấn đấu đến hết năm 2020, kết thúc điều tra 5 vụ án trọng án.

Theo Thi Uyên/VOV

https://vov.vn/chinh-tri/5-vu-an-trong-diem-se-ket-thuc-dieu-tra-trong-nam-2020-820091.vov