6 tháng đầu năm, thu từ BHXH, BHYT, BHTN được 140.304 tỷ đồng

Thứ ba, ngày 11 tháng 7 năm 2017 | 22:34:30

Trong hai ngày 11 và 12/7, tại Đà Nẵng, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017.

Toàn cảnh hội nghị.

Theo báo cáo của BHXH, trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế- xã hội đất nước tiếp tục chuyển biến tích cực, song vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Số doanh nghiệp ngừng hoạt động, phá sản có chiều hướng tăng, dẫn đến việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, nhất là công tác thu và phát triển đối tượng gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, BHXH Việt Nam đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ… cũng như phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nhờ vậy, đến hết tháng 6/2017, cả nước đã có 13,17 triệu người tham gia BHXH bắt buộc; 11,28 triệu người tham gia BHTN; 241.000 người tham gia BHXH tự nguyện và 76,44 triệu người tham gia BHYT- đạt tỉ lệ bao phủ BHYT 82,19% dân số. Toàn ngành thu BHXH, BHYT, BHTN được 140.304 tỷ đồng (đạt 49,53% kế hoạch được giao và tăng 24.408 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016).

Các chế độ được giải quyết kịp thời, đúng quy định; lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng được chi trả đầy đủ, an toàn, đến tận tay người hưởng; quyền lợi của người tham gia BHYT được mở rộng, chất lượng dịch vụ y tế ngày càng nâng cao. Công tác cải cách thủ tục hành chính; chỉ đạo điều hành được đổi mới kịp thời, sát với thực tế; việc ứng dụng CNTT vào quản lý đạt được kết quả tích cực. Quỹ BHXH, BHYT được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích; công tác đầu tư, tăng trưởng quỹ BHXH được thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, đảm bảo an toàn, hiệu quả...

Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT còn có một số khó khăn, vướng mắc. Như tình trạng trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT tại các địa phương còn khá phổ biến, trong đó có cả phần kinh phí do Ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ đóng cho một số nhóm đối tượng; việc phát triển đối tượng tham gia BHXH còn chậm, đặc biệt là lao động trong các DN nhỏ, ảnh hưởng đến mục tiêu đề ra trong Nghị quyết 21-NQ/TW. Nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT thuộc thẩm quyền ban hành của các cơ quan quản lý nhà nước còn chậm; hoặc chưa đầy đủ, gây khó khăn cho cơ quan BHXH trong tổ chức thực hiện…

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2017, trong 6 tháng cuối năm, toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhất là nỗ lực tăng thu, giảm nợ đọng...

Được biết, trong chương trình, hội nghị sẽ tổ chức 3 hội nghị chuyên đề với các nội dung: Đánh giá, quán triệt, chấn chỉnh công tác giám định BHYT và quản lý chi trả khám, chữa bệnh BHYT năm BHYT năm 2017; Đánh giá, quán triệt công tác phát triển đối tượng, thu, thu nợ, tổ chức thực hiện quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BH tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT; Triển khai một số nội dung về công tác tổ chức cán bộ.

Theo Xuân Thảo/ Hải quan