60 năm Báo Hànộimới: Những dấu mốc và thành tựu

Thứ sáu, ngày 13 tháng 10 năm 2017 | 10:34:16

Từ khi xuất bản số báo hằng ngày đầu tiên (24-10-1957) cho đến nay, Báo Hànộimới đã trải qua quá trình xây dựng và phát triển toàn diện về nội dung, hình thức báo hằng ngày và các ấn phẩm, đáp ứng tốt yêu cầu về nhiệm vụ chính trị.

Đội ngũ những người làm báo Hànộimới từng bước trưởng thành, vững vàng tay nghề, có bản lĩnh chính trị, tiếp nối truyền thống để Báo Hànộimới thực sự là cơ quan ngôn luận của Thành ủy Hà Nội, là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.
 
Theo Báo Hà Nội mới