7 giờ ngày 11/10, Thủy điện Hòa Bình mở một cửa xả đáy

Thứ ba, ngày 10 tháng 10 năm 2017 | 20:46:7

Ngày 10/10, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có Công điện số 74 gửi Công ty Thủy điện Hòa Bình.

Cửa xả lũ Nhà máy Thủy điện Hòa Bình. Ảnh: Vũ Hà/TTXVN

Nội dung Công điện nêu rõ: Thực hiện quy trình tại Điều 6 và khoản 2 Điều 20, Quyết định số 1622 ngày 17/9/2015 của Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình trước mắt mở 1 cửa xả vào 7 giờ ngày 11/10. 
Công ty Thủy điện Hòa Bình tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu đập, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và các cơ quan có liên quan để có quyết định điều hành trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tế.     
Hiện nay, mực nước hồ Hòa Bình đã vượt mực nước dâng bình thường và tiếp tục gia tăng; hồi 16 giờ ngày 10/10, mực nước hồ Hòa Bình ở cao trình 117,12m (cao hơn mực nước dâng bình thường 0,12 m), lưu lượng đến hồ 4.460 m3/s, tổng lưu lượng xả 2.160 m3/s (lưu lượng chạy qua máy phát điện).
 
Thắng Trung /TTXVN