95 tác phẩm xuất sắc đoạt Giải Báo chí quốc gia lần thứ XI

Thứ bảy, ngày 3 tháng 6 năm 2017 | 14:52:35

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, ngày 3/6/2017, tại Tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XI đã lựa chọn được 129/139 tác phẩm vượt qua vòng Sơ khảo để chấm vòng Chung khảo.

Nhà báo Thuận Hữu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia cho biết: Hội đồng đã quyết định trao giải cho 95 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất bao gồm: 7 giải A, 24 giải B, 39 giải C và 25 giải Khuyến khích. Hội đồng Chung khảo đã thực hiện đúng Điều lệ Giải và Quy chế của Hội đồng Giải trong quá trình thực hiện chấm Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XI. Từ đó, đã rút ra một số kinh nghiệm cho các giải sau, đề cao trách nhiệm, nâng cao chất lượng và vấn đề cơ cấu giải.

Theo nhận định của Hội đồng Chung khảo, các tác phẩm dự giải đã đáp ứng được tiêu chí xét chọn của Hội đồng Giải. Đó là:

Bám sát được nhiệm vụ chính trị của đất nước, của ngành, của địa phương trong năm 2016; phản ánh kịp thời, sinh động và đa dạng tình hình kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng của đất nước. Nhiều tác phẩm đi sâu giới thiệu những nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong hoạt động kinh tế, đầu tư phát triển, xóa đói giảm nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt; đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh với các thế lực thù địch, các hoạt động sai trái chống phá Nhà nước; vấn đề phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường; về nông nghiệp, nông dân, nông thôn…

Nhiều tác phẩm dự giải có tính phát hiện vấn đề, có tầm ảnh hưởng xã hội, thể hiện một cách chuyên nghiệp, hấp dẫn…Cũng trong dịp này, Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia đã họp, lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng Chung khảo về một số vấn đề thực hiện Giải Báo chí Quốc gia. Các ý kiến được Thường trực Hội đồng Giải tiếp thu, nghiên cứu, để bổ sung, điều chỉnh Điều lệ Giải trong thời gian tới.

Được biết, Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XI - năm 2016 sẽ được tổ chức đúng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 tại Hà Nội.

Ngô Khiêm/ Cổng Thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam