BHXH Hà Nội: Cải cách hành chính hướng tới tinh gọn, hiệu quả

Thứ năm, ngày 21 tháng 11 năm 2019 | 15:53:52

Với sự chủ động tích cực, công tác cải cách hành chính (CCHC) của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Hà Nội đã có nhiều tiến bộ quan trọng. Điều này đã phát huy những kết quả đạt được và trong thời gian tới BHXH Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh CCHC nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân.

 Xác định cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, trong những năm qua, Đảng ủy cơ quan và tập thể lãnh đạo BHXH thành phố đã nghiêm túc trong việc triển khai, thực hiện Chương trình 08-Ctr/TU của Thành ủy; tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng sâu sát, quyết liệt; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trên tinh thần 5 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả” và “một việc - một đầu mối xuyên suốt”.

Từ năm 2016 đến nay, BHXH thành phố Hà Nội đã có nhiều đổi mới, giải pháp đồng bộ, hiệu quả đem lại thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch. Số thủ tục hành chính và số lượng hồ sơ, chỉ tiêu trên tờ khai mẫu biểu được cắt giảm từ 115 thủ tục cuối năm 2014, đến nay còn 28 thủ tục; giảm số giờ thực hiện các thủ tục cho người dân và doanh nghiệp từ 335 giờ năm 2014 xuống còn 51 giờ năm 2017 và phấn đấu giảm số giờ giao dịch BHXH xuống còn 45 giờ năm 2019. BHXH thành phố Hà Nội là đơn vị đầu tiên triển khai mô hình giao dịch trong hệ thống BHXH Việt Nam qua việc đẩy mạnh triển khai thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử với 13 thủ tục hành chính, tập trung trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN và lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; đồng thời phối hợp với Bưu điện Hà Nội triển khai đưa ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào việc tiếp nhận và trả kết quả, bằng cách xây dựng kết nối liên thông giữa hệ thống quản lý bưu phẩm của Bưu điện với hệ thống tiếp nhận và trả kết quả “một cửa điện tử” của BHXH thành phố. Năm 2019, Mô hình kết nối liên thông giữa hệ thống quản lý bưu phẩm của Bưu điện với hệ thống tiếp nhận và trả kết quả “một cửa điện tử” của BHXH thành phố, đã được BHXH Việt Nam triển khai trong toàn quốc.

BHXH Hà Nội hiện đang quản lý trên 83.000 đơn vị, doanh nghiệp với 1.693.129 người tham gia BHXH, BHYT bắt buộc; 29.336 người tham gia BHXH tự nguyện. Tính đến 31/8/2019, tỷ lệ bao phủ BHYT là 88,2%. BHXH thành phố đảm bảo chi trả chi lương hưu, trợ cấp hàng tháng tới trên 560 nghìn người với số tiền chi trả trung bình trên 2.550 tỷ đồng/tháng; ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT với 195 cơ sở y tế. Vượt qua nhiều khó khăn, áp lực, công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin luôn được BHXH thành phố Hà Nội chú trọng chỉ đạo thực hiện trong các năm gần đây, đem lại hiệu quả thiết thực tới người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Cụ thể, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT được triển khai đa dạng ở nhiều khâu, mảng nghiệp vụ khác nhau.

100% thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN đều đã thực hiện tiếp nhận hồ sơ qua hệ thống một cửa điện tử của BHXH thành phố và 30 quận, huyện trực thuộc. Ứng dụng CNTT đáp ứng nhu cầu tiếp nhận hồ sơ từ 3 nguồn đầu vào: nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa, nộp hồ sơ qua giao dịch điện tử, nộp hồ sơ qua hệ thống bưu điện. Từ năm 2012, BHXH được UBND thành phố đầu tư hệ thống CNTT, xây dựng phần mềm “một cửa điện tử”, tạo chuyển biến rõ rệt trong việc giải quyết các hồ sơ về BHXH, BHYT, giảm thiểu được tỷ lệ giải quyết hồ sơ chậm, không còn tình trạng thất lạc; xác định rõ trách nhiệm của từng công chức, viên chức trong từng khâu nghiệp vụ.

Là đơn vị đầu tiên triển khai mô hình giao dịch điện tử trong hệ thống BHXH Việt Nam, BHXH thành phố Hà Nội đẩy mạnh triển khai thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử với 13 thủ tục hành chính, tập trung trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN và lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Từ việc thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử đã tiết giảm được chi phí hành chính cho các đơn vị sử dụng lao động như chi phí đi lại để nộp và nhận hồ sơ, chi phí giấy tờ... và cũng tạo điều kiện cho cán bộ viên chức cơ quan BHXH tập trung vào công tác chuyên môn giải quyết các thủ tục hành chính nhanh hơn.

Từ năm 2016, BHXH thành phố phối hợp với Bưu điện Hà Nội triển khai thực hiện việc tiếp nhận và kết quả TTHC qua hệ thống bưu chính; xây dựng kết nối liên thông giữa hệ thống quản lý bưu phẩm của Bưu điện với hệ thống tiếp nhận và trả kết quả “một cửa điện tử” của BHXH thành phố. Các đơn vị sử dụng lao động chỉ cần chuyển và nhận kết quả hồ sơ có thể lựa chọn các hình thức: gọi điện thoại, khai báo qua website của bưu điện Hà Nội. Sau tiếp nhận, toàn bộ thông tin tiếp nhận, biên bản giao nhận, được chuyển đến bộ phận “một cửa” của BHXH quận, huyện, thị xã theo địa giới hành chính để giải quyết. Năm 2019, mô hình kết nối liên thông giữa hệ thống quản lý bưu phẩm của Bưu điện với hệ thống tiếp nhận và trả kết quả “một cửa điện tử” của BHXH thành phố, đã được BHXH Việt Nam triển khai trong toàn quốc.

Bên cạnh đó, BHXH thành phố Hà Nội đã có những bước đột phá trong triển khai hệ thống thông tin giám định điện tử - BHXH thành phố là đơn vị được BHXH Việt Nam giao thực hiện thí điểm và hoàn thiện hệ thống phần mềm tiếp nhận và giám định BHYT để đảm bảo việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT nhanh gọn, chính xác, trước khi triển khai toàn quốc; triển khai thí điểm việc kết nối thành công với Ngân hàng trong việc thu, đóng tiền BHXH, BHYT; triển khai kết nối giữa phần mềm xét duyệt các chế độ ngắn hạn với hệ thống quản lý thu TST và hệ thống tin giám định để kiểm soát bệnh nhân được giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, kiểm soát và ngăn chặn tình trạng lạm dụng gây thất thoát quỹ ốm đau, thai sản.

Để hỗ trợ tốt nhất cho đơn vị sử dụng lao động và người dân, Cổng thông tin điện tử của ngành nói chung và của BHXH thành phố Hà Nội nói riêng, đã cung cấp các tiện ích giúp cho đơn vị sử dụng lao động và người dân có thể tìm kiếm, tra cứu kết quả giải quyết hồ sơ trên toàn thành phố. Ngành BHXH đã triển khai dịch vụ tin nhắn thông báo, tra cứu quá trình đóng, hưởng, giải quyết hồ sơ BHXH, BHYT, BHTN qua hệ thống tổng đài 8079.

Tại buổi làm việc với BHXH thành phố về thực hiện Chương trình 08-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020” vào sáng ngày 11/9/2019, thay mặt Đoàn kiểm tra, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực về cải cách hành chính của BHXH Thành phố trong những năm vừa qua nhằm thực hiện an sinh xã hội, góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn, đồng thời đồng chí khẳng định: Dù khối lượng công việc của ngành lớn nhất cả nước với các lĩnh vực giải quyết ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân nhưng BHXH thành phố đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao - là một trong những đơn vị thực hiện rà soát các thủ tục, cắt giảm, đơn giản hoá, rút ngắn tốt nhất của thành phố; là đơn vị tiên phong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các nghiệp vụ của ngành hiệu quả, triển khai hệ thống liên thông về đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi, kết nối thành công với các hệ thống Ngân hàng, kho bạc xây dựng cổng thanh toán, thu nộp BHXH, BHYT; chia sẻ các dịch vụ giữa BHXH Thành phố với các đơn vị khác giúp rút ngắn thủ tục cho người dân. Đồng thời đồng chí cũng đánh giá cao kết quả của cơ quan BHXH thành phố trong thực hiện Chương trình 08-Ctr/TU, xây dựng kế hoạch được triển khai bài bản, đáp ứng yêu cầu.

Nhất trí với 10 giải pháp mà BHXH thành phố đưa ra, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề nghị BHXH thành phố nghiên cứu thực hiện mô tả chi tiết các quy trình để xem xét, tiếp tục đề xuất rút ngắn 28 thủ tục của ngành, nghiên cứu tích hợp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi với dữ liệu thẻ BHYT của người thân, thay vì in, phát hành BHYT riêng cho trẻ em như hiện nay, từ đó sẽ giảm rất nhiều giao dịch, giảm quy trình, tiết kiệm chi phí trong triển khai thực hiện.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, ông Nguyễn Đức Hoà - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội khẳng định thời gian tới, bằng sự nỗ lực phấn đấu và tinh thần đoàn kết của tập thể lãnh đạo, cấp ủy, viên chức, người lao động BHXH thành phố sẽ tiếp tục củng cố, phát huy những kết quả trong công tác cải cách hành chính đã đạt được, đồng thời sẽ thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, nghiên cứu những giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nữa cải cách hành chính đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết chính sách BHXH, BHYT phục vụ người dân trên địa bàn Thủ đô.

Minh Thư/ Cổng TTĐT Hội Nhà báo Việt Nam (tổng hợp)