BHXH TP Hà Nội: 9/30 BHXH quận, huyện có tỷ lệ nợ từ 10% trở lên

Thứ tư, ngày 16 tháng 5 năm 2018 | 9:31:4

Theo BHXH Thành phố Hà Nội, có 9/30 BHXH quận, huyện có tỷ lệ nợ từ 10% trở lên. Đặc biệt, huyện Mê Linh và quận Hà Đông có tỷ lệ nợ rất cao, lần lượt là 13% và 12,9%. Còn lại là các đơn vị có tỷ lệ nợ thấp từ 2 % đến dưới 3%, trung ở những huyện có ít doanh nghiệp như: Ba Vì, Mỹ Đức, Chương Mỹ.

Báo cáo của BHXH Thành phố tại Hội nghị giao ban công tác tháng 5/2018 cho thấy, số thu toàn thành phố đến hết tháng 4 là 10.612,6 tỷ đồng, đạt 27,07% kế hoạch thu và tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, số nợ BHXH, BHYT là 2.892,6 tỷ đồng, giảm 10,7% so với cùng kỳ năm 2017.

BHXH TP Hà Nội cho biết, bên cạnh tập trung đốc thu, giảm nợ đọng BHXH, BHYT vì quyền lợi người lao động, BHXH Thành phố cũng không ngừng nỗ lực trong công tác thanh tra, kiểm tra, khai thác và phát triển đối tượng để đảm bảo quyền thụ hưởng của người lao động.

Theo đó, trong tháng 4/2018, toàn thành phố tăng mới được 1.527 đơn vị, với 3.434 lao động tham gia BHXH, BHYT. BHXH Thành phố cũng đã thực hiện đôn đốc 4.058 đơn vị nợ BHXH, thu được 83,54 tỷ đồng và thực hiện 98 cuộc thanh tra, kiểm tra. Số tiền các doanh nghiệp nợ trước khi đi thanh, kiểm tra là 43,1 tỷ đồng. Kết quả sau thanh tra, kiểm tra, BHXH Thành phố đã thu về được 14,4 tỷ đồng nợ BHXH, đạt 33,4%. Đặc biệt, xử phạt hành chính 03 đơn vị với số tiền là 215,9 triệu đồng./.

Minh Thư/ Cổng Thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam