Đồng hành cùng doanh nghiệp

BHXH TP.Hải Phòng: Vượt chỉ tiêu phát triển BHXH bắt buộc, BHYT năm 2021

Theo báo cáo, tính đến hết tháng 11, số người tham gia BHXH trên địa bàn thành phố Hải Phòng là 476.105 người, đạt tỷ lệ 42,7 % so với lực lượng lao động trong độ tuổi. Theo đánh giá của Ban Quản lý Thu - Sổ, thẻ (BHXH Việt Nam), BHXH TP. Hải Phòng là một trong những đơn vị đã đạt và vượt chỉ tiêu BHXH bắt buộc với 101% kế hoạch, tương ứng với 453.348 người tham gia, vượt 4.384 người so với mục tiêu đặt ra, vượt 31.564 người so với năm 2020.

Về phát triển người tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2021, BHXH TP. Hải Phòng là một trong những đơn vị đã sớm đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Cụ thể, đã đạt 100,1% kế hoạch, tương ứng với 1,85 triệu người tham gia, vượt 2.568 người so với kế hoạch, tăng thêm 35.640 người so với năm 2020. Tỷ lệ bao phủ tham gia BHYT hiện đạt 89,54% dân số thành phố.

Hiện số tham gia BHXH tự nguyện tại Hải Phòng là 23.235 người, đạt tỷ lệ 70,61% kế hoạch được giao, tăng 411 người (tăng 1,8%) so với tháng trước, tăng 1.967 người (tăng 9,24%) so với năm 2020.

Những ngày cuối năm này, BHXH TP. Hải Phòng vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp để tiếp tục gia tăng số tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn, trong đó chú trọng để tăng trưởng mạnh hơn nữa số tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. 

Về BHYT, mặc dù đã vượt kế hoạch được giao, tuy nhiên Hải Phòng còn khoảng 29.630 người tham gia BHYT hộ gia đình nhưng đã hết hạn và chưa gia hạn thẻ. Bên cạnh đó là khoảng 2.200 học sinh, sinh viên chưa tham gia BHYT. Đây là các nhóm cần phải tập trung thực hiện các giải pháp để tiếp tục tăng số tham gia BHYT. Hiện BHXH TP. Hải Phòng đang đẩy mạnh triển khai Tuần cao điểm ra quân tuyên truyền, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình theo Kế hoạch số 2952/KH-BHXH ngày 17/11/2021 của BHXH thành phố. Kết quả ra quân ngày 20/11/2021, toàn thành phố đã phát triển được 93 người tham gia BHXH tự nguyện, 215 người tham gia BHYT hộ gia đình.

S.A/ Cổng TTĐT HNB VN