Đồng hành cùng doanh nghiệp

BHXH Việt Nam cải cách thủ tục hành chính vì người dân và doanh nghiệp

Gần đây, BHXH Việt Nam đã có báo cáo về Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011-2020 và định hướng giai đoạn 2021-2030.

Sau 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể CCHC, BHXH Việt Nam đã tổ chức thực hiện thí điểm và triển khai diện rộng việc kê khai hồ sơ thu, nộp BHXH, BHYT qua mạng tại các tỉnh, thành phố với hơn 30.000 doanh nghiệp, góp phần giảm đáng kể thời gian và chi phí đi lại nộp hồ sơ và nhận kết quả cho doanh nghiệp trong quá trình giao dịch với cơ quan BHXH.

Hướng dẫn thủ tục chi trả chế độ BHXH tại BHXH TP. Vũng Tàu.
Hướng dẫn thủ tục chi trả chế độ BHXH tại BHXH. Ảnh minh họa

Tính đến nay, hệ thống giao dịch điện tử của BHXH Việt Nam đã có 501.044 đơn vị đăng ký tham gia. BHXH Việt Nam cũng cung cấp được 18 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; qua đó đã tiếp nhận gần 2,5 triệu hồ sơ giao dịch điện tử. Đồng thời, trong thời gian qua, BHXH Việt Nam cũng nỗ lực triển khai kế hoạch thực hiện việc đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo báo cáo, trong những năm qua, BHXH Việt Nam luôn quan tâm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung có liên quan đến Nghị quyết số 30c/NQ-CP về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ; đồng thời tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các TTHC và hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định.

Cụ thể, công tác CCHC được ngành thực hiện bằng nhiều hình thức; thường xuyên rà soát, đơn giản hóa các quy trình, nghiệp vụ, giảm bớt TTHC và thời gian chờ đợi của người dân; đồng thời truyền tải sâu rộng, công khai, minh bạch đến toàn bộ công chức, viên chức cũng như người dân trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động nghiệp vụ của ngành cũng như trong giao dịch, giải quyết TTHC với các tổ chức, cá nhân được BHXH Việt Nam tập trung, quyết liệt triển khai thực hiện, được người dân, tổ chức đánh giá cao; giao dịch điện tử được triển khai trên tất cả các lĩnh vực như thu, cấp sổ BHXH, cấp thẻ BHYT, giải quyết các chế độ BHXH, BHYT và giám định, thanh toán chi phí KCB BHYT.

Bước tiến  trong cải cách thủ tục hành chính của ngành Bảo hiểm xã hội

Người dân giao dịch tại bộ phận 1 cửa của BHXH quận Thanh Xuân

Ước tính, trong 6 tháng đầu năm 2020, số người hưởng trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản ATM tại các vùng đô thị bình quân trên toàn quốc đạt 69% trên tổng số người hưởng trợ cấp thất nghiệp; số người hưởng các chế độ BHXH 1 lần qua tài khoản ATM đạt 44% và số người hưởng lương hưu qua tài khoản ATM đạt 28%...

Với nhiều giải pháp đồng bộ, việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC của BHXH Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận như: giảm gần 90% số lượng TTHC, từ 263 thủ tục năm 2009 xuống còn 115 thủ tục (giai đoạn 2012-2014), 33 thủ tục (năm 2015), 32 thủ tục (năm 2016), 28 thủ tục (năm 2017), 27 thủ tục (năm 2019). Đến nay, cũng đã giảm 21,42% biểu mẫu, 39,2% tiêu thức; 8,11% quy trình, thao tác thực hiện và 19,7% thành phần hồ sơ.

Theo báo cáo Môi trường kinh doanh, liên tục trong nhiều năm, BHXH Việt Nam đã giảm số giờ nộp BHXH đối với doanh nghiệp, từ 335 giờ (năm 2015) xuống còn 273 giờ (năm 2016), 189 giờ (năm 2017), 147 giờ (năm 2018).

Về công tác xây dựng, hướng dẫn, tổ chức thực hiện và quản lý các chương trình phần mềm ứng dụng trong toàn ngành, BHXH Việt Nam đã triển khai thành công mô hình tập trung dữ liệu sổ, thẻ cấp tỉnh làm cơ sở để hạn chế thẻ trùng, tiến tới tập trung dữ liệu về Trung ương; triển khai mã vạch 2 chiều trên thẻ BHYT, tạo ra bước đột phá về đơn giản hóa TTHC nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ sở khám chữa bệnh cũng như người dân đi khám chữa bệnh…

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2021-2030, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường cải cách, cắt giảm TTHC liên quan đến hoạt động của người dân, doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ gắn với ứng dụng CNTT, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH, BHYT; tích cực triển khai các giải pháp, khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân lựa chọn phương thức giao dịch điện tử khi thực hiện các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan BHXH.

Minh Thư/ Cổng TTĐT Hội Nhà báo Việt Nam