BHXH Việt Nam thực hiện cấp, đổi thẻ BHYT theo mã số định danh cá nhân

Thứ năm, ngày 21 tháng 9 năm 2017 | 8:46:14

Nhằm quản lý xuyên suốt quá trình tham gia đóng, hưởng chế độ BHXH, BHYT và chống lạm dụng quỹ BHXH, BHYT, làm căn cứ để cấp sổ BHXH và thẻ BHYT điện tử. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện cấp mới, cấp lại sổ BHXH và thẻ BHYT theo bộ mã số mới.

Mã số BHXH là dãy số tự nhiên bao gồm 10 chữ số (gồm 02 số đầu là mã tỉnh, 08 số tiếp theo là số tự nhiên) và là số sổ BHXH và là 10 số cuối thẻ BHYT. Sổ BHXH, thẻ BHYT được cấp mới, cấp lại theo mẫu (mới) theo mã số BHXH từ ngày 01/8/2017. Cụ thể:

- Thay thế cụm từ “ Số sổ: ” in trên bìa và tờ rời của sổ BHXH bằng cụm từ “Mã số:”. Ví dụ: bìa và tờ rời sổ BHXH trước đây in “Số sổ: 0118000001”, nay được in là “Mã số: 0118000001”

- Thay thế từ “Số:” in trên thẻ BHYT bằng cụm từ “Mã số:” và thời hạn sử dụng thẻ BHYT: chỉ in “Giá trị sử dụng: từ ngày.../.../....”.

Ví dụ: thẻ trước đây in “Số:

DT

2

01

01

180

00001

             

Nay được in là “Mã số:

DT

2

01

0118000001

Theo BHXH Việt Nam, việc cấp mã số BHXH sẽ giúp thuận lợi cho cả người tham gia và đơn vị và cơ quan BHXH. Người có mã số bảo hiểm xã hội chỉ cần cung cấp mã số bảo hiểm xã hội khi tham gia để hưởng các chế độ BHXH, BHYT thuận lợi trên phạm vi toàn quốc, thông qua mã số BHXH, người tham gia tự kiểm tra thông tin quá trình tham gia đóng, hưởng chế độ BHXH, BHYT. Trường hợp không nhớ, cơ quan bảo hiểm xã hội phải có trách nhiệm đối chiếu dữ liệu quản lý. Trường hợp người tham gia chưa có mã số BHXH, khi tham gia kê khai lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT  theo Mẫu TK1-TS. Do vậy, việc cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH sẽ giúp tiết kiệm rất lớn chi phí đổi thẻ, cấp thẻ mới. Người dân khi đi khám chữa bệnh cũng không phải lo lắng việc quên, mất thẻ BHYT mà chỉ cần nhớ được mã số thẻ BHYT của mình cùng với giấy tờ tùy thân thì vẫn được giải quyết quyền lợi khám chữa bệnh…

Đối với đơn vị, sẽ giúp thuận tiện trong việc giải quyết chế độ BHXH, BHYT và giảm thời gian trong việc kê khai, cập nhật thông tin người tham gia BHXH, BHYT.

Đối với cơ quan BHXH: giúp quản lý chặt chẽ quá trình đóng, hưởng chế độ BHXH, BHYT của người tham gia; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử theo một mẫu thống nhất và có thể cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT tại bất kỳ cơ quan BHXH trên toàn quốc; Cắt giảm thủ tục hành chính, giảm giờ giao dịch của cá nhân, tổ chức với cơ quan BHXH, tạo điều kiện thuận tiện cho người tham gia khi giao dịch với cơ quan BHXH trong việc tham gia, hưởng chế độ BHXH, BHYT.

Mã số BHXH là mã số định danh cá nhân duy nhất của người tham gia do cơ quan BHXH cấp để ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, hiện vẫn đang tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, thời gian cấp sổ, thẻ được rút ngắn xuống còn 5 ngày. Với trường hợp cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; sổ BHXH do mất, hỏng; cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH hoặc gộp sổ BHXH nay rút xuống còn 10 ngày.

Với trường hợp không thay đổi thông tin thì việc cấp lại sổ, thẻ sẽ không quá 2 ngày. Từ ngày 01/01/2019 trở đi, việc cấp lại sổ, thẻ trong trường hợp không thay đổi thông tin sẽ thực hiện trong ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Với trường hợp thay đổi thông tin thì việc cấp lại sổ, thẻ sẽ không quá 3 ngày. Người tham gia bảo hiểm y tế đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh, thực hiện cấp lại thẻ bảo hiểm y tế trong ngày.

Hằng năm người lao động được thông báo tình hình đóng BHXH, BHYT, BHTN thông qua niêm yết công khai tại đơn vị./.

Hồng Hà/ Cổng Thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam