Bạc Liêu: Kỷ luật 95 đảng viên, 12 trường hợp bị khai trừ ra khỏi Đảng

Thứ ba, ngày 11 tháng 2 năm 2020 | 19:9:19

Công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên được Ủy ban Kiểm tra đảng Bạc Liêu đặc biệt quan tâm. Năm 2019, có đến 12 đảng viên vi phạm đến mức phải khai trừ.

Năm 2019, Bạc Liêu tiến hành kỷ luật nhiều tổ chúc đảng, đảng viên. Ảnh: Nhật Hồ

Năm 2019, Bạc Liêu tiến hành kỷ luật nhiều tổ chúc đảng, đảng viên. Ảnh: Nhật Hồ

Ngày 11.2, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu tổng kết hoạt động năm 2019.

Năm 2019, cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra giảm sát và kỷ luật đảng. Qua đó, nhiều vụ việc phức tạp, nhạy cảm, kéo dài được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kết luận, làm rõ và xử lý nghiêm minh, kịp thời, được nội bộ Đảng và nhân dân đồng tình.

Trong năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh đã tiến hành kiểm tra trên 370 tổ chức đảng, trên 300 đảng viên; giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề trên 280 lượt tổ chức đảng và 315 lượt đảng viên. Uỷ ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra 4 tổ chức đảng, 40 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm...

Thông qua kiểm tra giám sát, đã thi hành kỷ luật đối với 95 đảng viên, trong đó có 7 trường hợp cách chức và 12 trường hợp khai trừ... Bên cạnh đó, Uỷ ban Kiểm tra các cấp cũng kịp thời xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên; chú trọng kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kịp thời xử lý vi phạm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra giám sát ngày càng được nâng lên.

Theo Nhật Hồ/ Lao động

https://laodong.vn/thoi-su/bac-lieu-ky-luat-95-dang-vien-12-truong-hop-bi-khai-tru-ra-khoi-dang-783810.ldo