Bàn giao Cổng Thông tin điện tử BQP, nhiệm vụ Báo Điện tử Quốc phòng về Văn phòng BQP và Báo Quân đội nhân dân

Thứ năm, ngày 11 tháng 5 năm 2017 | 9:11:19

Sáng 10-5, tại Văn phòng Bộ Quốc phòng (BQP), Bộ Tổng tham mưu (BTTM) đã tổ chức hội nghị bàn giao Cổng thông tin điện tử BQP từ Trung tâm Thông tin Khoa học quân sự về Văn phòng BQP và nhiệm vụ Báo Điện tử Quốc phòng từ Trung tâm Thông tin Khoa học quân sự về Báo Quân đội nhân dân.

Trung tướng Phạm Hồng Hương, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện các cơ quan chức năng BQP, Tổng cục Chính trị, Bộ tổng tham mưu...

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Tổng tham mưu đã công bố Quyết định số 1016/QĐ-BQP của Bộ trưởng BQP về việc điều chuyển Cổng Thông tin Điện tử BQP từ Trung tâm Thông tin Khoa học quân sự về Văn phòng BQP và Quyết định số 1037/QĐ-BQP ngày 3-4-2017 về việc điều chuyển nhiệm vụ Báo Điện tử Quốc phòng từ Trung tâm Thông tin Khoa học quân sự về Báo Quân đội nhân dân.

Toàn cảnh hội nghị.

Đại diện Trung tâm Thông tin Khoa học quân sự, Văn phòng BQP và Báo Quân đội nhân dân đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện các quyết định của Bộ trưởng BQP về việc bàn giao nhiệm vụ. Các đại biểu đã thảo luận một số vấn đề liên quan đến việc phối hợp bàn giao, duy trì hoạt động và thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Kết luận hội nghị, Trung tướng Phạm Hồng Hương đánh giá cao và hoan nghênh các đơn vị đã thực hiện tốt, chấp hành nghiêm các quyết định của Bộ trưởng BQP; các cơ quan chức năng và đơn vị bàn giao, nhận bàn giao nhiệm vụ đã chủ động thảo luận, thống nhất, tổ chức các hội nghị sơ bộ. Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cơ quan bàn giao, nhận bàn giao triển khai thực hiện nghiêm túc việc điều chuyển theo đúng quy định của BQP; làm tốt công tác truyền chính trị, tư tưởng, chính sách đối với cán bộ, nhân viên; quá trình bàn giao không làm thất thoát tài chính, tài sản, cơ sở vật chất và không làm gián đoạn nhiệm vụ chính trị thường xuyên, đột xuất. 

Dưới sự chứng kiến của Trung tướng Phạm Hồng Hương, đại diện Văn phòng Bộ Quốc phòng, Trung tâm Thông tin Khoa học quân sự và Báo Quân đội nhân dân ký biên bản bàn giao. 

Kết thúc hội nghị, đồng chí Phó tổng tham mưu trưởng đã chứng kiến ký kết biên bản bàn giao giữa Trung tâm Thông tin Khoa học quân sự, Văn phòng BQP và Báo Quân đội nhân dân.

Tin,ảnh: Phúc Thắng/ Theo Báo QĐND.VN