Ban hành Thể lệ "Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp"

Thứ tư, ngày 23 tháng 5 năm 2018 | 10:53:42

Tiếp nối thành công "Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp" năm thứ nhất (2017), thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020 về việc động viên các tập thể, cá nhân, những người làm báo và toàn xã hội tích cực hưởng ứng cuộc thi nêu trên, góp phần hưởng ứng phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", thiết thực kỷ niệm 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn

Cuộc thi được tổ chức từ năm 2017 đến năm 2020, được bình xét hàng năm và tổng kết cuối giai đoạn, gắn với tổng kết phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới. Cuộc thi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức thực hiện. 

Trong năm 2018, cuộc thi nhận các tác phẩm được tính từ ngày 21/10/2017 đến ngày 20/10/2018.

Quyết định số 2228/QĐ-BNN-VPĐP ngày 01/6/2017 về việc ban hành Thể lệ "Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp" xem tại đây

Quyết định số 1662/QĐ-BNN-VPĐP ngày 04/5/2017 về việc Ban hành kế hoạch tổ chức "Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp" xem tại đây