Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp nhận Phòng Truyền hình Kiểm sát nhân dân

Thứ hai, ngày 2 tháng 8 năm 2021 | 19:0:20

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành Quyết định số 68/QĐ-VKSTC về việc chuyển Phòng Truyền hình Kiểm sát nhân dân từ Tạp chí Kiểm sát sang Báo Bảo vệ pháp luật, kể từ ngày 01/8/2021.

Theo Quyết định này, Phòng Truyền hình Kiểm sát nhân dân thuộc Tạp chí Kiểm sát (Viện kiểm sát nhân dân tối cao) sẽ chuyển sang Báo Bảo vệ pháp luật (Viện kiểm sát nhân dân) tối cao, kể từ ngày 01/8/2021.

Phòng Truyền hình Kiểm sát nhân dân thuộc Báo Bảo vệ pháp luật có nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định, thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao và lãnh đạo Báo Bảo vệ pháp luật.

Truyền hình kiểm sát nhân dân.

Truyền hình kiểm sát nhân dân.

Để nhanh chóng ổn định và duy trì hoạt động bình thường, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng đề nghị Tạp chí Kiểm sát và Báo Bảo vệ pháp luật có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới được phân công; phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trình lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê duyệt.

Hiện nay chương trình Truyền hình Kiểm sát nhân dân có lịch phát sóng vào các khung giờ: 10h30 Chủ nhật hàng tuần; phát lại lần thứ nhất vào hồi 8h40 ngày thứ Ba tuần kế tiếp; phát lại lần thứ hai vào hồi 1h00 ngày thứ Tư tuần kế tiếp trên kênh ANTV.

Theo Nguyên Phong/ NB&CL
https://congluan.vn/bao-bao-ve-phap-luat-se-tiep-nhan-phong-truyen-hinh-kiem-sat-nhan-dan-post147403.html