Giám sát báo chí

Báo Đầu tư và Cục Hợp tác quốc tế Bộ GD&ĐT ký kết hợp tác truyền thông

Ngày 12/7/2019, Báo Đầu tư và Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền về hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2020.

Lễ ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền về hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giữa Cục Hợp tác quốc tế và Báo Đầu tư. Ảnh: PV

Lễ ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền về hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giữa Cục Hợp tác quốc tế và Báo Đầu tư. Ảnh: PV

Hoạt động nhằm tăng cường phối hợp, đẩy mạnh trao đổi thông tin tuyên truyền, nhằm kịp thời phản ánh các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Bộ GD&ĐT; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về chỉ đạo điều hành của Bộ GD&ĐT, đặc biệt là các hoạt động triển khai thực hiện các nghị quyết, chủ trương, kế hoạch của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực giáo dục đào tạo trên các ấn phẩm của báo Đầu tư.

Hai bên sẽ cùng phối hợp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và Bộ GD&ĐT về hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Ảnh: PV

Hai bên sẽ cùng phối hợp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và Bộ GD&ĐT về hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Ảnh: PV

Theo Biên bản ghi nhớ, hai bên sẽ cùng phối hợp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và Bộ GD&ĐT về hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Bao gồm: Các sự kiện, hoạt động, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Bộ GD&ĐT; các hoạt động của các đơn vị thuộc Cục Hợp tác quốc tế, Bộ GD&ĐT qua hình thức tuyên truyền như: tin bài, tọa đàm, đối thoại trực tuyến, phóng sự…về hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Phối hợp đăng tin bài về các chuyến thăm và làm việc, tham dự hội nghị, hội thảo, diễn đàn quốc tế tại nước ngoài do Lãnh đạo Bộ GD&ĐT làm Trưởng đoàn. Đưa tin về các cuộc thăm và làm việc chính thức của các đoàn cấp cao quốc tế tại Bộ GD&ĐT.

Xây dựng nội dung chuyên trang “Hợp tác và Đầu tư trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo”trên báo Đầu tư, và hệ thống các tin/bài liên quan tới lĩnh vực giáo dục đào tạo trên các ấn phẩm báo giấy (tiếng Anh, tiếng Việt) và báo điện tử nhằm giới thiệu chính sách, hoạt động nổi bật của lĩnh vực giáo dục nói chung, đầu tư giáo dục nói riêng; giải đáp kịp thời mối quan tâm của dư luận xã hội về hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực giáo dục đào tạo; cung cấp thông tin, phối hợp thực hiện, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức các sản phẩm thông tin và truyền thông đa phương tiện trong hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực giáo dục đào tạo của nước ngoài trên Báo Đầu tư.

Hai bên sẽ tuyên truyền các mô hình, các điểm sáng trong công tác quản lý hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Tuyên truyền về các mô hình, các điểm sáng về hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo và công tác cải cách các thủ tục hành chính về hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực Đầu tư giáo dục nước ngoài của Cục Hợp tác quốc tế.

Đồng thời, đưa tin quảng bá các chương trình học bổng có sử dụng NSNN (chương trình học bổng đào tạo tại nước ngoài và đào tạo cho lưu học sinh (LHS) nước ngoài tại Việt Nam) nhằm phổ cập thông tin và thu hút được ứng viên tài năng tham gia dự tuyển.

Đưa thông tin về sự hội nhập của LHS VN ở nước ngoài; các hoạt động học tập và sinh sống; gương sáng điển hình, thành quả đạt được của LHS Việt Nam đi học tại nước ngoài theo các chương trình học bổng NSNN;

Đưa thông tin về sự hội nhập của LHS quốc tế tại Việt Nam; quá trình sinh sống và học tập; các hoạt động cộng đồng, hoạt động giao lưu văn hóa; gương sáng điển hình; môi trường và điều kiện học tập, nghiên cứu của sinh viên quốc tế tại Việt Nam.

Được biết, hằng năm, hai bên sẽ đánh giá kết quả thực hiện hợp tác. Trên cơ sở kết quả đạt được và căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện trong năm kế tiếp và giai đoạn tiếp theo..

Theo: Báo Công luận