Báo Nhân dân: Một số hình ảnh tiêu biểu

Thứ hai, ngày 10 tháng 4 năm 2017 | 11:3:7

Báo Nhân Dân là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam. Số báo đầu tiên ra đời ngày 11 tháng 3 năm 1951 tại chiến khu Việt Bắc. Ngày nay báo phát hành 180.000 tờ mỗi ngày, báo Nhân Dân cuối tuần được phát hành 110.000 tờ mỗi kỳ, và nguyệt san Nhân Dân hằng tháng được phát hành 130.000 số mỗi kỳ. Nhân Dân điện tử được ra đời trên Internet vào ngày 21 tháng 6, 1998.

Đồng chí Trường Chinh họp bàn với các đồng chí Thép Mới, Hà Xuân Trường về việc xuất bản tờ Nhân dân số 1 (Ảnh tư liệu)

Thôn Khuôn Nhà, xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa, Thái Nguyên, nơi đóng trụ sở tòa soạn của báo Nhân dân ra số 1 (Ảnh tư liệu)

 

Trang bìa tờ báo Nhân dân số 1 (Ảnh tư liệu)

 

Bác Hồ tới thăm và làm việc với báo Nhân dân năm 1957 (Ảnh tư liệu)

 

Chuyên mục "Những việc cần làm ngay" do Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh trực tiếp viết bài gửi tòa soạn báo Nhân dân ngày 24/5/1987

(Nguồn: Bảo tàng Báo chí Việt Nam)

 

        Tòa soạn báo Nhân dân, số 71 Hàng Trống - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Ban quản lý các dự án thành phần Đề án Bảo tàng Báo chí Việt Nam (Tổng hợp)