Báo Pháp luật Việt Nam luân chuyển, điều động cán bộ

Thứ ba, ngày 5 tháng 6 năm 2018 | 17:33:59

Chiều 5/6, tại cuộc họp giao ban định kỳ, Báo Pháp luật Việt Nam đã công bố các quyết định về luân chuyển, điều động cán bộ.

Phát biểu tại cuộc họp, TS. Đào Văn Hội, Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam nhấn mạnh, sau khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ, trong đó có Báo Pháp luật Việt Nam.

Tại quyết định mới này, Báo Pháp luật Việt Nam gồm 12 đơn vị trực thuộc (Ngoài ra căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và phát triển, Tổng biên tập quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp trực thuộc để hoạt động dịch vụ theo quy định của pháp luật; quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sau khi được Bộ trưởng phê duyệt chủ trương theo quy định của Luật báo chí.).

Như vậy, so với cơ cấu tổ chức hiện nay, Báo Pháp luật Việt Nam có hai đơn vị mới đó là Ban Chuyên đề báo in; Ban Chuyên đề báo điện tử. Để vận hành hai đơn vị mới này đòi hỏi phải có bộ máy cũng như xây dựng quy trình hoạt động, cơ chế vận hành.

Thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, trước yêu cầu về công tác cán bộ trong giai đoạn mới, Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ. Tổng Biên tập Đào Văn Hội mong muốn các đồng chí được luân chuyển, điều động, phân công sẽ phát huy năng lực, sở trường, trau dồi trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, tiếp tục đoàn kết hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Theo quyết định được công bố tại cuộc họp, các vị trí luân chuyển cụ thể: Luân chuyển ông Nguyễn Xuân Bính, Trưởng Cơ quan đại diện Khu vực Duyên hải phía Bắc giữ chức vụ Trưởng Ban Báo Pháp luật điện tử; Luân chuyển bà Vũ Hồng Thúy, Trưởng Ban Báo Pháp luật điện tử giữ chức vụ Trưởng Ban Thời sự chính trị; Luân chuyển ông Phạm Quốc Cường, Phó Trưởng Ban Báo Pháp luật điện tử giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Chuyên đề báo điện tử; Giao ông Mai Vũ Minh, Trưởng Ban Thư ký tòa soạn kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Chuyên đề báo in; Luân chuyển bà Nguyễn Thị Quỳnh Lưu, Phó Trưởng Ban Thư ký tòa soạn giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Chuyên đề báo in; Giao ông Nguyễn Huy Thiện, Phóng viên Ban Pháp luật điện tử, thực hiện nhiệm vụ Trưởng Cơ quan đại diện Khu vực Duyên hải phía Bắc. Cùng đó, Ban biên tập cũng công bố 12 quyết định điều động, phân công đối với Phóng viên và lấy phiếu tín nhiệm cho 3 vị trí: Trưởng Ban Kinh tế, Phó Trưởng cơ quan đại diện Khu vực Miền Trung- Tây nguyên và Phó Trưởng ban chuyên đề Báo điện tử.

Theo: Báo Pháp Luật VN