Báo Thanh Hóa ra ấn phẩm đặc biệt: Thanh Hóa 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ bảy, ngày 24 tháng 8 năm 2019 | 20:42:42

Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Báo Thanh Hóa sẽ phát hành ấn phẩm đặc biệt vào ngày 27-8-2019. Ấn phẩm được in khổ 29 x 41 cm, gồm 40 trang.

Báo Thanh Hóa ra ấn phẩm đặc biệt: Thanh Hóa 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Báo Thanh Hóa sẽ phát hành ấn phẩm đặc biệt vào ngày 27-8-2019. Ấn phẩm được in khổ 29 x 41 cm, gồm 40 trang.

Số báo có sự tham gia viết bài của các PGS-TS: Bùi Đình Phong, Nguyễn Ngọc Hà, Đỗ Xuân Tuất với các bài viết nổi bật như: Di chúc – sự kết tinh tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đạo đức là nền tảng, là gốc rễ của người cách mạng; Bối cảnh, ý nghĩa lịch sử những lần Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Thanh Hóa.

Số báo đặc biệt còn có nhiều bài viết về Bác Hồ với Thanh Hóa có nội dung hấp dẫn, trình bày đẹp như: Ký ức về Bác Hồ trên thành phố biển Sầm Sơn; Từ chiếc máy cày năm xưa Bác tặng; Những kỷ niệm của gia đình ông Hoàng Hữu Nhân với Bác Hồ; Miền thượng du trong trái tim Người...

Báo Thanh Hóa số đặc biệt sẽ phát hành vào ngày 27 tháng 8 năm 2019. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Theo: Báo Thanh Hoá