Báo Thanh tra thực hiện tốt công tác xây dựng thể chế, CCHC

Thứ năm, ngày 18 tháng 10 năm 2018 | 19:32:31

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 của Thanh tra Chính phủ (TTCP), ngày 18/10/2018, Tổ kiểm tra công tác CCHC của TTCP đã kiểm tra công tác CCHC năm 2018 của Báo Thanh tra.

Báo Thanh tra thực hiện tốt công tác xây dựng thể chế, CCHC

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổ trưởng Tổ kiểm tra phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Theo ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổ trưởng Tổ kiểm tra, hoạt động kiểm tra công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ hàng năm của Tổ CCHC cơ quan TTCP nhằm nắm tình hình, tiến độ việc thực hiện kế hoạch CCHC của các cục, vụ, đơn vị trực thuộc. Qua đó, phát hiện những vướng mắc phát sinh trong tổ chức thực hiện để đôn đốc kịp thời, hướng dẫn việc thực hiện. Đồng thời, có kiến nghị, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động CCHC. 

Tại Báo Thanh tra các công tác như: Xây dựng thể chế, thủ tục hành chính; tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức; quản lý tài chính công; quản lý hành chính cơ bản được thực hiện tốt, có nhiều cải thiện. 

Trong thời gian tới, đề nghị Báo tiếp tục phối hợp với các đơn vị của TTCP: Vụ Tổ chức Cán bộ, Văn phòng, Trung tâm Thông tin để hoàn thiện hơn nữa công tác CCHC, phục vụ tốt hơn hoạt động chuyên môn.

TS. Nguyễn Thanh Hải, Tổng Biên tập Báo Thanh tra tiếp thu ý kiến của Tổ kiểm tra

TS. Nguyễn Thanh Hải, Tổng Biên tập Báo Thanh tra tiếp thu ý kiến của Tổ kiểm tra và nhấn mạnh “thời gian tới, sẽ tiếp tục chỉ đạo, điều hành sát sao công tác CCHC tại cơ quan, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động CCHC của TTCP nói chung và của Báo Thanh tra nói riêng”.


Theo: Trịnh Lan/ Báo Thanh Tra