Báo Tuyên Quang, Báo Hà Giang cùng chia sẻ kinh nghiệm làm chương trình phát thanh

Thứ hai, ngày 12 tháng 4 năm 2021 | 11:21:17

Ngày 9/4, đoàn cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên Báo Tuyên Quang tổ chức học tập kinh nghiệm tại Báo Hà Giang.

Lãnh đạo, phóng viên, kỹ thuật viên của hai báo đã trao đổi về việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất chương trình phát thanh trên báo điện tử; vận hành thiết bị kỹ thuật, các phương pháp, quy trình sản xuất chương trình phát thanh.

Đoàn cán bộ, phóng viên Báo Tuyên Tuyên Quang trao đổi nghiệp vụ tại Báo Hà Giang. Ảnh: Thu Hằng

Đoàn cán bộ, phóng viên Báo Tuyên Tuyên Quang trao đổi nghiệp vụ tại Báo Hà Giang. Ảnh: Thu Hằng

Qua đó buổi trao đổi kinh nghiệm giúp cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên Báo Tuyên Quang hiểu hơn về cách làm phát thanh trên báo điện tử, từ đó tiếp cận để đề xuất ứng dụng tại Báo Tuyên Quang trong thời gian tới, đảm bảo hoàn thiện tờ báo đa phương tiện, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Theo PV/ NB&CL

https://congluan.vn/bao-tuyen-quang-bao-ha-giang-cung-chia-se-kinh-nghiem-lam-chuong-trinh-phat-thanh-post127303.html