Báo Xây dựng bổ nhiệm Trưởng Ban kinh tế

Thứ hai, ngày 8 tháng 5 năm 2017 | 16:2:23

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, ngày 3/5/2017 ông Nguyễn Anh Dũng, Tổng biên tập Báo Xây dựng đã ký Quyết định số 36/QĐ-BXD bổ nhiệm bà Ninh Thị Toàn giữ chức vụ Trưởng Ban kinh tế Báo Xây dựng.

Bà Ninh Thị Toàn sinh ngày 4/10/1981 tại Hải Dương, trước khi được bổ nhiệm làm Trưởng Ban kinh tế Báo Xây dựng bà Ninh Thị Toàn giữ chức vụ Phó Trưởng Ban kinh tế Báo Xây dựng.


Ông Nguyễn Anh Dũng, Tổng biên tập Báo Xây dựng trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban kinh tế Báo Xây dựng cho bà Ninh Thị Toàn

Tại lễ trao Quyết định bổ nhiệm, ông Nguyễn Anh Dũng, Tổng biên tập Báo Xây dựng nhấn mạnh: Trước đây Ban kinh tế hoạt động với vai trò như một phòng quảng cáo của cơ quan, tuy nhiên sau một quá trình đổi mới công tác quản lý, điều hành, những hạn chế của Ban Kinh tế Báo Xây dựng đã được khắc phục và đã phát huy được một số thành tích đáng nghi nhận. Đến nay Ban Kinh tế trở thành phòng nòng cốt của cơ quan, với những công việc chuyên môn đặc thù như một phòng phóng viên. Hiện Ban Kinh tế đảm nhiệm những nội dung chuyên sâu về công tác thông tin, tuyên truyền đặc biệt là những chỉ đạo của Bộ Xây dựng về những chủ trương, chính sách của Bộ cũng như các cơ chế quản lý Nhà nước đối với sự phát triển của doanh nhiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp ngành Xây dựng.

Việc bổ nhiệm lãnh đạo đối với Ban Kinh tế Báo Xây dựng nhằm củng cố đội ngũ lãnh đạo của ban, trong việc thực hiện hóa những chỉ đạo kịp thời của Ban biên tập. Cũng tại lễ trao Quyết định bổ nhiệm, Tổng biên tập Báo Xây dựng Nguyễn Anh Dũng mong muốn, với sức trẻ của cán bộ, phóng viên, trong thời gian tới Ban Kinh tế sẽ phát triển hơn nữa, cùng với sức bật của tuổi trẻ, Ban Kinh tế sẽ trở thành phòng nòng cốt của cơ quan trong công tác chuyên môn cũng như công tác phát triển kinh tế cho cơ quan.

Theo: Thành Nam/ Báo Xây Dựng