Báo cáo danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 trước ngày 10-4

Thứ sáu, ngày 26 tháng 2 năm 2021 | 11:8:49

Năm học 2021-2022, học sinh lớp 2 và lớp 6 trên cả nước bắt đầu học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Để chuẩn bị cho việc này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt 32 cuốn sách giáo khoa lớp 2, 40 cuốn sách giáo khoa lớp 6; yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo báo cáo danh mục sách giáo khoa do địa phương lựa chọn về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10-4-2021.

Để chuẩn bị cho khâu lựa chọn sách giáo khoa, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các nhà trường phổ biến cho giáo viên về danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt; yêu cầu giáo viên các khối lớp này chủ động tìm hiểu, nghiên cứu sách giáo khoa mới qua internet.

Đồng thời, các nhà trường cũng lên kế hoạch rà soát lại đội ngũ giáo viên dạy lớp 2, lớp 6, bảo đảm đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu.

Theo báo Hà Nội Mới

http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Giao-duc/992136/bao-cao-danh-muc-sach-giao-khoa-lop-2-lop-6-truoc-ngay-10-4