Báo chí Lạng Sơn và Hội Nhà báo đồng hành cùng sự phát triển của báo chí cả nước

Thứ sáu, ngày 19 tháng 2 năm 2021 | 8:34:11

Năm 2020, năm được coi là khó khăn của đất nước nói chung, tỉnh Lạng Sơn nói riêng do thiên tai, dịch bệnh liên miên kéo dài. Hoạt động báo chí và Hội nhà báo vì thế cũng bị ảnh hưởng theo. Vượt lên những khó khăn đó, báo chí Lạng Sơn và Hội Nhà báo tỉnh đã duy trì được sự phát triển.

Cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn

Trong những năm qua, báo chí Lạng Sơn đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình là tiếng nói của cấp ủy, chính quyền và là diễn đàn của nhân dân, đã kịp thời tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đến với nhân dân. Mặt khác, báo chí đã bám sát và phản ánh mọi mặt của cuộc sống, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, biểu dương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến…tạo bầu không khí dân chủ trong xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, xứng đáng là phương tiện thông tin, tuyên truyền quan trọng, thực sự là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn.

Cùng với đó, Hội Nhà báo tỉnh cũng đã có những bước phát triển vượt bậc, từ hiện trạng “ba không” (không có trụ sở, không có biên chế và không có kinh phí hoạt động), hiện nay, Hội có 3 biên chế, 1 lao động hợp đồng, được cấp kinh phí hoạt động và tạo điều kiện về trụ sở, phương tiện, trang thiết bị làm việc. Mỗi năm, Hội xuất bản 6 Bản tin Người làm báo Lạng Sơn, phối hợp tổ chức từ 2 đến 3 lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cũng như đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ hội viên, nhà báo. Hội cũng phối hợp với các cơ quan báo chí đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hội viên, nhà báo; phối hợp tổ chức các cuộc thi viết về xây dựng nông thôn mới, triển khai hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao; tham mưu tổ chức Giải báo chí tỉnh; tổ chức các phong trào văn nghệ, thể thao, qua đó góp phần động viên hội viên, nhà báo hăng say trong sáng tạo tác phẩm báo chí phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền của tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn và Ban Tổ chức Hội báo Xuân tham quan gian trưng bày Hội báo Xuân năm 2020.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn và Ban Tổ chức Hội báo Xuân tham quan gian trưng bày Hội báo Xuân năm 2020.

Xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh

Tiếp bước truyền thống 30 năm xây dựng và phát triển, phát huy kết quả mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp tạo dựng, Ban Chấp hành HNB tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phối hợp với cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, các cơ quan báo chí tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tạo ra các phong trào thi đua sôi nổi trong các hội viên, nhà báo…, góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh, xây dựng đội ngũ hội viên, nhà báo vừa hồng, vừa chuyên, đủ sức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng với lòng tin của Đảng bộ, chính quyền và sự mến mộ của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đại hội lần thứ VII Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào cuối tháng 5/2020 đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong 5 năm tới là: “Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX), Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; Chỉ thị 919/CT-TTg, Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho các hội viên, nhà báo, xây dựng đội ngũ những người làm báo vững vàng về chính trị, mạnh về tổ chức, tinh thông về nghiệp vụ, có đạo đức trong sáng, góp phần xây dựng quê hương Xứ Lạng ngày càng đổi mới, phát triển”.

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn Hoàng Đình Hôm tặng giấy khen cho hội viên có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua hướng đến Đại hội Hội Nhà báo tỉnh.

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn Hoàng Đình Hôm tặng giấy khen cho hội viên có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua hướng đến Đại hội Hội Nhà báo tỉnh.

Trong đó, nhiệm vụ của Hội Nhà báo tỉnh được cụ thể hóa thông qua nhiều đầu việc quan trọng, đòi hỏi sự quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, sự đồng lòng của hội viên, nhà báo.

Một là, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với trách nhiệm, nghĩa vụ công dân và đạo đức người làm báo.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX) về nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới; Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới, và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. Triển khai toàn diện các mặt công tác, đảm bảo các hội viên, nhà báo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Hai là, chú trọng bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của hội viên, góp phần bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của nhà báo theo Luật Báo chí và các quy định của pháp luật. Tích cực tham gia Giải báo chí quốc gia và các giải báo chí chuyên đề của các ban, bộ, ngành trung ương; liên hoan phát thanh - truyền hình toàn quốc…

Ba là, phối hợp quản lý, chỉ đạo báo chí thực hiện tốt công tác thông tin; thực hiện nghiêm túc Quy định về đạo đức nghề báo, quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

Bốn là, tiếp tục đổi mới hoạt động tạo sự gắn bó, mối liên kết mật thiết giữa Hội Nhà báo với các cơ quan báo chí tỉnh, cơ quan đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn. Tham mưu, góp ý với tỉnh, cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin, báo chí để định hướng dư luận.

Năm là, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức Bản tin Người làm báo Lạng Sơn; triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn; phối hợp thực hiện tốt cuộc thi viết về nông thôn mới trên địa bàn tỉnh…

Sáu là, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thư ký các chi hội, câu lạc bộ để quản lý giáo dục hội viên, rèn luyện đạo đức nghề báo gắn với nhiệm vụ được phân công. Kịp thời tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo tỉnh những giải pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền cũng như ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực trong hoạt động báo chí trên địa bàn.

Bảy là, tham gia có hiệu quả vào công tác quy hoạch báo chí và quản lý báo chí và các quy định liên quan đến hoạt động báo chí trên địa bàn. Mở rộng hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế.

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn Hoàng Đình Hôm trao thẻ cho các hội viên nhà báo mới được kết nạp trong năm 2020.

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn Hoàng Đình Hôm trao thẻ cho các hội viên nhà báo mới được kết nạp trong năm 2020.

Những ước vọng khởi sắc

Đặt ra phương hướng và bắt tay vào thực hiện các công việc ấy ít nhiều đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng của những người làm báo, làm công tác hội tỉnh Lạng Sơn. Trong 5 năm tới, bên cạnh những khó khăn như thiên tai, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, cũng có thuận lợi cơ bản, đó là đất nước tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Mong muốn của Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn và gần 150 hội viên, nhà báo tỉnh là Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI sẽ tổ chức thành công, ngoài việc bầu ra Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Hội có đủ phẩm chất chất chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp, tâm huyết, trách nhiệm; sẽ xây dựng được nghị quyết, chương trình hành động toàn khóa sát, phù hợp với tình hình thức tế hoạt động Hội, nhằm xây dựng tổ chức Hội nhà báo từ trung ương đến các tỉnh, thành phố đều đoàn kết, thống nhất, hoạt động hiệu quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo Nhà báo Hoàng Đình Hôm, (Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn, Tổng Biên tập Báo Lạng Sơn)/ NB&CL

https://congluan.vn/bao-chi-lang-son-va-hoi-nha-bao-dong-hanh-cung-su-phat-trien-cua-bao-chi-ca-nuoc-post116996.html