Báo chí đồng hành cùng Thủ đô phát triển

Thứ sáu, ngày 13 tháng 12 năm 2013 | 11:0:22

Đó là chủ đề buổi tọa đàm do TP Hà Nội phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chiều 12/12. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo và Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu đồng chủ trì buổi tọa đàm.

Với tinh thần cởi mở, thẳng thắn và xây dựng, tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung chủ yếu như: Vai trò và đóng góp của báo chí đối với phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội và tác động trở lại từ việc phối hợp của các cơ quan chức năng của Hà Nội đối với hoạt động báo chí, đặc biệt là những đóng góp tích cực. Đại diện các báo Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Nông thôn Ngày nay đều đánh giá cao sự quan tâm của TP, luôn tạo điều kiện thuận lợi để các phóng viên tác nghiệp, đồng thời tích cực xử lý những thông tin liên quan đến công tác quản lý, điều hành được báo chí phản ánh. Bên cạnh đó, những vấn đề đặt ra trong hoạt động thực tiễn của báo chí phản ánh về Hà Nội như tính khách quan, chính xác và đạo đức nghề nghiệp trong khai thác và xử lý thông tin; công tác phối hợp, trách nhiệm và chất lượng cung cấp thông tin của các cơ quan chức năng Hà Nội đối với báo chí cũng được các đại biểu thẳng thắn nêu lên. Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi cho rằng, nếu mỗi nhà báo thực sự vì cái chung để xây dựng Thủ đô thì chắc chắn việc phối hợp sẽ đạt hiệu quả tốt hơn, thực chất hơn.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả xã hội của báo chí viết về Hà Nội. Vì vậy, Hội Nhà báo đề nghị các cơ quan báo chí đề cao trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của mình, thông tin về Hà Nội ngày càng có chất lượng và hiệu quả hơn nữa. Đó là nâng cao tính khách quan, chân thực, chính xác của thông tin; đặc biệt coi trọng tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp trong khai thác và xử lý thông tin, tránh những sai sót không đáng có trong tác nghiệp. Hội Nhà báo Việt Nam cũng mong muốn TP thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, xây dựng, cung cấp thông tin kịp thời, thuận tiện, góp ý trao đổi với các cơ quan báo chí về những vấn đề cần rút kinh nghiệm, để sự phối hợp giữa các bên trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn.
Thông tin đến buổi tọa đàm về những chuyển biến trong phát triển kinh tế - xã hội của TP, cũng như công tác quản lý, điều hành của các cấp, các ngành, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đánh giá, để đạt được kết quả là có sự đồng hành, đóng góp quan trọng và đầy ý nghĩa của báo chí cả nước với Thủ đô. Thời gian qua, Hà Nội luôn được báo chí quan tâm, kịp thời phản ánh mọi mặt của đời sống xã hội; cùng bám sát nhiệm vụ chính trị, cùng trăn trở với những mối quan tâm chung của lãnh đạo TP; thực hiện vai trò quan trọng vào tuyên truyền, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của TP để nâng cao nhận thức và hành động của các cấp chính quyền và nhân dân. Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh: Hà Nội luôn nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của báo chí đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô; đồng thời thường xuyên quan tâm đến hoạt động báo chí, coi đây là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo TP.
Để thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ năm 2014 và những năm tiếp theo, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí cùng toàn thể đội ngũ những người làm báo trong cả nước và trên địa bàn với tình cảm, tâm huyết sẽ tiếp tục đồng hành chặt chẽ, trách nhiệm cao, hướng tới mục tiêu ổn định và phát triển của Thủ đô cũng như của đất nước.
Nhân dịp này, UBND TP và Hội Nhà báo Việt Nam cũng đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2014 - 2018. Theo biên bản được ký kết, hai bên sẽ tăng cường phối hợp, thường xuyên cung cấp, trao đổi, xử lý thông tin để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.