Báo chí góp phần tích cực tuyên truyền xây dựng NTM

Thứ hai, ngày 5 tháng 2 năm 2018 | 9:1:6

Đến tháng 1/2018, cả nước có 3.069 xã đạt chuẩn NTM, bình quân cả nước đạt 13,87 tiêu chí/xã; có 44 đơn vị cấp huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM.

13-23-33_dsc_7675
Người dân tích cực làm đường giao thông nông thôn

Sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Đảng về vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn và 6 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), với sự chỉ đạo quyết liệt, vào cuộc sâu rộng của toàn bộ hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao, tham gia tích cực của đại đa số người dân cả nước, Chương trình NTM đã đạt được nhiều kết quả tích cực và khả quan.  

I. Đến tháng 1/2018, cả nước có 3.069 xã đạt chuẩn NTM, bình quân cả nước đạt 13,87 tiêu chí/xã; có 44 đơn vị cấp huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM.

Nhìn chung cơ sở hạ tầng nông thôn đã tạo nên diện mạo mới. Trong quá trình phát triển SX gắn với cơ cấu lại SX nông nghiệp đã được nhiều địa phương tìm tòi, nghiên cứu, xây dựng nhiều mô hình mới đạt hiệu quả cao.

Ví như xây dựng NTM gắn với phát triển SX nông nghiệp sạch, theo chuỗi liên kết tại các tỉnh Hà Nam và Lâm Đồng; mô hình NTM gắn với du lịch sinh thái; Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” bước đầu đã thành công tại tỉnh Quảng Ninh, hiện được Chính phủ chỉ đạo nhân rộng, đang lan tỏa ra nhiều tỉnh, TP và được xác định là một trọng tâm trong chỉ đạo phát triển kinh tế nông thôn.

Nhiều địa phương đã có những cách làm sáng tạo, xây dựng kế hoạch và chương trình nâng cao chất lượng các tiêu chí hơn mức Trung ương yêu cầu, bắt đầu xuất hiện nhiều mô hình NTM kiểu mẫu, được nhiều nơi học hỏi, nhân rộng.  

II. Cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở và đông đảo các tầng lớp nhân dân, các cơ quan truyền thông, báo chí cũng đã đồng hành với chương trình bằng những nhiệm vụ, công việc cụ thể, tích cực hưởng ứng phong trào "Cả nước chung tay xây dựng NTM".

Ngay từ khi bắt đầu thực hiện Chương trình xây dựng NTM, các cơ quan thông tấn, báo chí cả Trung ương và địa phương đã tích cực mở chuyên mục, chuyên trang, chuyên đề phản ánh đa dạng về kết quả xây dựng NTM trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Bên cạnh đó, Bộ NN-PTNT cùng các Bộ, ngành đã khởi xướng, phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí tổ chức các cuộc vận động, các cuộc thi sáng tác về chủ đề NTM.

Đó là cuộc thi “Sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật” phối hợp cùng Hội Nhà văn Việt Nam; Cuộc bình chọn tác phẩm báo chí viết về NTM của báo Nhân Dân; Cuộc thi sáng tác biểu trưng NTM với Hội Mỹ thuật, cùng hàng trăm cuộc thi báo chí, văn học, nghệ thuật của các địa phương đã tạo nên bầu không khí sôi nổi trên mặt trận thông tin, tuyên truyền.

Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương giai đoạn 2016-2020, Bộ NN-PTNT đã phối hợp với Bộ TT- TT cùng các Bộ, ban ngành liên quan xây dựng kế hoạch về truyền thông xuyên suốt cả giai đoạn. Trên cơ sở kế hoạch này, nhiều địa phương đã xây dựng kế hoạch truyền thông hàng năm.

Bên cạnh phản ánh thành tựu, các cơ quan báo chí, truyền thông đã có các bài viết tuyên truyền rất kịp thời những vấn đề nảy sinh trong quá trình chỉ đạo, thực hiện ở một số địa phương như vấn đề “Huy động quá sức dân”, “Nợ đọng xây dựng cơ bản”, “Bệnh thành tích”, những bất cập về tiêu chí NTM, những vướng mắc trong các hướng dẫn của Trung ương, địa phương…

Từ đó tạo nên được những diễn đàn thảo luận rộng rãi trong toàn xã hội với không khí tranh luận đa chiều, sôi nổi, tích cực, giúp Quốc hội, Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng NTM nắm bắt kịp thời và sớm có chỉ đạo, tìm giải pháp khắc phục.

Các cơ quan chuyên trách điều phối NTM các cấp cũng đã tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông báo chí, củng cố và nâng cấp hệ thống thông tin, nhất là truyền thông đa phương tiện, tăng cường xuất bản các ấn phẩm truyền thông phục vụ xây dựng NTM.  

III. “Cuộc thi báo chí viết về NTM gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp” được tổ chức từ năm 2017 đến 2020, được bình xét hàng năm và tổng kết vào cuối năm 2020, gắn với tổng kết phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020. Cuộc thi do Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ TT- TT, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức thực hiện.

Cuộc thi năm 2017 tuy được phát động trong một thời gian rất ngắn, song đã có gần 450 tác phẩm dự thi (trong đó có hơn 60 tác phẩm báo hình, báo tiếng). Hội đồng giám khảo, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chấm, xét chọn tác phẩm sơ khảo (đã chọn ra 15 tác phẩm thể loại báo in, 16 báo điện tử, 13 báo hình và 8 báo tiếng để đưa vào Chung khảo và chọn ra 38 tác phẩm đoạt giải Chung khảo (1 giải A, 9 giải B, 11 giải C, 17 giải Khuyến khích), bổ sung thêm 6 giải Đồng hành của nhà tài trợ đối với một số tập thể, cá nhân tích cực tham dự cuộc thi.

Nhằm đạt mục tiêu đến năm 2020, cả nước có 50% xã đạt chuẩn NTM, thời gian tới đây, Ban Chỉ đạo Trung ương xác định một số nhiệm vụ chủ yếu về xây dựng NTM gắn với cơ cấu lại SX nông nghiệp.

Đó là: Phát triển hạ tầng gắn với phát triển SX theo chuỗi giá trị nhằm định hình 3 trục sản phẩm, nhân rộng mô hình “Mỗi xã một sản phẩm”; Tăng cường công tác bảo vệ môi trường khu vực nông thôn, thích ứng biến đổi khí hậu; Đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, bảo vệ an ninh trật tự khu vực nông thôn.

Để đạt được mục tiêu đó, rất cần các cơ quan báo chí có nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp, bám sát với tình hình thực tế, phản ánh đa chiều, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong triển khai thực hiện xây dựng NTM, củng cố diễn đàn công luận công khai, dân chủ, minh bạch và phát huy được vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng thôn, xóm, thực hiện đầy đủ phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.

“Cuộc thi lần đầu tiên đã giúp tăng cường sự quan tâm của các cơ quan báo chí, góp phần tạo sự đồng thuận và hưởng ứng của xã hội đối với chương trình xây dựng NTM và cơ cấu lại ngành nông nghiệp trong giai đoạn mới. Đây thực sự là hoạt động báo chí quan trọng, cổ vũ, động viên và tôn vinh các phóng viên, biên tập viên, cá nhân tích cực tham gia phản ánh tin bài, tuyên truyền, vận động về xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp”, Thứ trưởng Trần Thanh Nam.
Theo TRẦN THANH NAM(Thứ trưởng Bộ NN-PTNT)/ Nông nghiệp