Báo chí góp phần tích cực tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

Thứ ba, ngày 22 tháng 12 năm 2020 | 14:37:19

Sáng 21/12, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã tổ chức tọa đàm “Góc nhìn báo chí, truyền thông về xây dựng nông thôn mới”.

Theo Ban Tổ chức, sau hơn 10 năm triển khai thực hiện chương trình nông thôn mới, diện mạo nông thôn, nông nghiệp trên cả nước đã có sự khởi sắc nhất định. Sản xuất nông nghiệp phát triển khá toàn diện, công tác khuyến nông, lâm, ngư có hiệu quả, tạo điều kiện phát triển sản xuất, đời sống của nông dân từng bước được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự xã hội khu vực nông thôn được giữ vững. Các chương trình, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu được đầu tư, triển khai thực hiện góp phần đổi mới diện mạo nông thôn.

Các đại biểu dự tọa đàm “Góc nhìn báo chí, truyền thông về xây dựng nông thôn mới”.

Các đại biểu dự tọa đàm “Góc nhìn báo chí, truyền thông về xây dựng nông thôn mới”.

Theo các đại biểu, kết quả đó có được là công sức của nhân dân các dân tộc, lãnh đạo của các cấp ủy và chính quyền. Bên cạnh đó là sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan báo chí, những người làm báo đã góp phần tích cực tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới để người dân thực hiện.

Các cơ quan báo chí từ Trung ương đến địa phương đã mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Nhiều chương trình được Ban Chỉ đạo Trung ương đánh giá là đặc sắc, thu hút được sự quan tâm của người dân. Có thể kể đến chương trình “Miền quê đáng sống”, “Nông thôn mới”, “Nông nghiệp sạch”, “Câu chuyện nông thôn, “Nông thôn đổi mới”…, góp phần cùng người dân cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới.

Tại tọa đàm, một vấn đề còn tồn tại trong công tác tuyên truyền hiện nay được các đại biểu nêu ra, đó là một số vùng, miền còn thiếu không gian văn hóa để sinh hoạt cộng đồng, vì vậy, công tác tuyên truyền gặp khó khăn hơn. Khi xây dựng nông thôn mới thì tiêu chí hoàn thiện cơ sở vật chất, các công trình nhà văn hóa, sân thể thao phải được quan tâm đầu tư xây dựng. Những nhà văn hóa sẽ trở thành địa điểm của bà con giúp nhau giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới.

Theo Nguyên Phong/ NB&CL

https://congluan.vn/bao-chi-gop-phan-tich-cuc-tuyen-truyen-xay-dung-nong-thon-moi-post110028.html