Báo chí vẫn giữ vai trò của mình trước mạng xã hội bằng truyền tải thông tin có kiểm chứng

Thứ năm, ngày 28 tháng 10 năm 2021 | 7:9:16

Ngày 27/10, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức cuộc hội thảo “Vai trò của báo chí Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trước sự phát triển của không gian mạng”.

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS Phạm Quang Thao, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nêu rõ, hệ thống báo chí của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã luôn chú trọng thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích và chấp hành đầy đủ các quy định hiện hành của Luật Báo chí 2016, Luật Xuất bản, pháp luật của Nhà nước. Các hoạt động trọng tâm của Liên hiệp hội Việt Nam về Tư vấn giám định và phản biện xã hội; phổ biến kiến thức, khoa học và công nghệ; hợp tác quốc tế… đã được thông tin kịp thời, đầy đủ và đa dạng.

bao chi van giu vai tro cua minh truoc mang xa hoi bang truyen tai thong tin co kiem chung hinh 1

Hội thảo “Vai trò của báo chí Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trước sự phát triển của không gian mạng”.

Tuy nhiên, để hoạt động báo chí của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát huy được thế mạnh, thực hiện đúng vai trò là cơ quan ngôn luận, cơ quan thông tin hữu hiệu của Đảng, Nhà nước thì các cơ quan báo chí trong hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cần phải tiếp tục cố gắng hơn nữa, phải đặt ra và thực hiện lộ trình, phương hướng phát triển để đưa tờ báo của mình thực sự là công cụ thông tin tuyên truyền có nhiều đóng góp tích cực và hiệu quả vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước và của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Tại hội thảo các đại biểu đã tập trung thảo luận những vấn đề ảnh hưởng từ sự phát triển thông tin trên không gian mạng để có cái nhìn đúng đắn, khách quan về không gian mạng, từ đó tìm ra giải pháp cho hệ thống truyền thông báo chí của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát triển và sáng tạo ra những tác phẩm có giá trị, mang tính khách quan, tính định hướng cao, thu hút đông đảo bạn đọc.

Theo Nguyên Phong/ NB&CL

https://congluan.vn/bao-chi-van-giu-vai-tro-cua-minh-truoc-mang-xa-hoi-bang-truyen-tai-thong-tin-co-kiem-chung-post163763.html