Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tập trung tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Thứ năm, ngày 18 tháng 11 năm 2021 | 9:5:34

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 17/11, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức Lễ Ký kết hợp tác giữa hai cơ quan giai đoạn 2021-2026.

Phát biểu khai mạc lễ ký kết, TS. Trần Doãn Tiến – Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết: Khuyến học, khuyến tài là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm đến công  tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

bao dien tu dang cong san viet nam tap trung tuyen truyen ve khuyen hoc khuyen tai xay dung xa hoi hoc tap hinh 1

Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam ký kết chương trình hợp tác giữa hai bên giai đoạn 2021 – 2026.

Trải qua 21 năm xây dựng và trưởng thành, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang ngày càng khẳng định được vị thế, vai trò quan trọng và uy tín trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, cùng với việc phản ánh sâu đậm các hoạt động liên quan đến giáo dục và đào tạo, trong thời gian qua, mảng khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập cũng được Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam quan tâm.

TS. Trần Doãn Tiến khẳng định, chương trình hợp tác giữa Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Hội Khuyến học Việt Nam sẽ góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

Theo nội dung hợp tác giữa hai cơ quan, hai bên sẽ tạo điều kiện cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên được tiếp cận kịp thời các nguồn tin về hoạt động của các cấp Hội Khuyến học Việt Nam. Đưa đến cho bạn đọc những thông tin chính thống, mới nhất góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ tốt nhất cho phát triển kinh tế - xã hội.

Hai cơ quan sẽ tổ chức các buổi tọa đàm, diễn đàn, hội thảo về lĩnh vực khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.  Hai cơ quan phối hợp tổ chức các hoạt động phong trào như: giao lưu, trao đổi nghiệp vụ, tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo… trong lĩnh vực khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Theo Vũ Phong/ NB&CL

https://congluan.vn/bao-dien-tu-dang-cong-san-viet-nam-tap-trung-tuyen-truyen-ve-khuyen-hoc-khuyen-tai-xay-dung-xa-hoi-hoc-tap-post167292.html