Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Thành ủy TP Hồ Chí Minh ký kết Chương trình phối hợp truyền thông

Thứ sáu, ngày 9 tháng 7 năm 2021 | 18:51:51

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Thành ủy TP Hồ Chí Minh vừa tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp truyền thông năm 2021 bằng hình thức trực tuyến tại hai điểm cầu: Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong công tác phối hợp tuyên truyền giữa Thành ủy TP Hồ Chí Minh và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, đáp ứng mục đích, yêu cầu đề ra.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, hai đơn vị bám sát Chương trình phối hợp truyền thông, thực hiện tốt các nội dung đề ra bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tiến độ, trên tất cả các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm; gắn với các sự kiện, vấn đề nổi bật trên các lĩnh vực, đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu kép: Vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng suất lao động. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh về một thành phố tươi đẹp, năng động, sáng tạo, thân thiện, nghĩa tình, văn minh, hiện đại tới bạn bè trong và ngoài nước.

Lễ ký kết được thực hiện theo hình thức trực tuyến dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và đại diện các vụ, đơn vị trực thuộc.

Lễ ký kết được thực hiện theo hình thức trực tuyến dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và đại diện các vụ, đơn vị trực thuộc.

Tại buổi lễ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê nhấn mạnh, việc ký kết giữa 2 đơn vị có ý nghĩa quan trọng với sự phát triển của Thành phố những năm qua. Thông qua công tác tuyên truyền đã quảng bá những tiềm lực của TP Hồ Chí Minh đến đồng bào cả nước, giúp Đảng bộ Thành phố nhận diện một cách sâu hơn những hạn chế, khó khăn, qua đó đưa ra những đề án, chương trình cho một chặng đường mới, để thực hiện công tác tuyên truyền một cách thiết thực hơn.

Thông tin về những kết quả trong công tác truyền thông giữa hai đơn vị trong giai đoạn từ 2017 đến nay, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Doãn Tiến khẳng định, Chương trình phối hợp truyền thông được triển khai thực hiện từ năm 2017 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Những thông tin của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực sự góp phần định hướng, chi phối, thu hút thêm bạn đọc trong và ngoài nước quan tâm chủ trương, chính sách, hoạt động của lãnh đạo Thành phố, đặc biệt là sức hấp dẫn, sự đột phá trong phát triển đi lên của Thành phố.

 Trong năm 2021 và những năm tới, phát huy những kết quả đã đạt được, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tập trung đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả Chương trình phối hợp công tác với TP Hồ Chí Minh. Trong đó, tập trung dung lượng lớn tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI; tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ và trong các tầng lớp Nhân dân thành phố.

Đồng thời, Báo tuyên truyền những giải pháp sáng tạo, đột phá của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể của Thành phố trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; chú trọng giới thiệu, quảng bá những mô hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế, xây dựng cộng đồng...

Theo PV/ NB&CL

https://congluan.vn/bao-dien-tu-dang-cong-san-viet-nam-va-thanh-uy-tp-ho-chi-minh-ky-ket-chuong-trinh-phoi-hop-truyen-thong-post143218.html