Bảo hiểm Xã hội Việt Nam triển khai kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2018

Thứ bảy, ngày 6 tháng 1 năm 2018 | 13:10:49

Sáng 05/01/2018 tại Hà Nội, Bảo hiểm Xã hội (BHXH)Việt Nam đã tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế (BHYT) tháng 01/2018. Hội nghị có sự tham gia của Lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội và đại diện các đơn vị nghiệp vụ thuộc BHXH Việt Nam,…

Thời gian vừa qua, thực hiện Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 07/07/2016 của Chính phủ giao BHXH Việt Nam tổ chức thí điểm đấu thầu tập trung quốc gia đối với một số thuốc sử dụng trong lĩnh vực BHYT. Sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Y tế về danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia. Trên cơ sở nhu cầu sử dụng thuốc của các cơ sở khám chữa bệnh. Trong quý IV năm 2017, BHXH Việt Nam đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2018 đối với 5 hoạt chất với tổng giá trị trên một ngàn tỷ đồng. Theo giá kế hoạch được phê duyệt, thì giá thuốc đấu thầu lần này đã giảm từ 5 đến 15%. so với các mặt hàng đã trúng thầu tại các tỉnh, thành phố trong 12 tháng trước đó.

Đại diện BHXH Việt Nam cũng cho biết, Tổng giá trị của 20 mặt hàng trúng thầu đã công bố là 935,99 tỷ, so với giá thuốc trúng thầu bình quân năm 2017 trên cả nước đã giảm 21,15%, tương ứng số tiền là 251,13 tỷ đồng, trong đó biệt dược gốc giảm 13,82%, thuốc generic giảm 33,81%, thuốc generic nhóm 1 giảm từ 27,3% đến 42,8%, một mặt hàng thuốc nhóm 5 giảm tới 54,7%.

Mặc dù là lần đầu tiên thí điểm tổ chức thực hiện đấu thầu thuốc, nhưng BHXH Việt Nam đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các cơ sở khám chữa bệnh BHYT. Các nhà thầu trúng thầu đã cam kết đảm bảo chất lượng thuốc, khả năng cung ứng và tiến độ cung ứng thuốc để phục vụ người bệnh. Quá trình đấu thầu đã đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, minh bạch, cạnh tranh công bằng và lựa chọn được các mặt hàng có chất lượng, giá hợp lý.

Kết quả của lần đầu tiên đấu thầu thuốc quốc gia do BHXH Việt Nam thí điểm tổ chức thực hiện sẽ góp phần đáng kể để điều chỉnh hợp lý giá thuốc sử dụng cho người bệnh BHYT nói riêng, người dân nói chung./.

Bảo Nguyên/ Cổng TTĐT Hội Nhà báo Việt Nam