Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện

Thứ tư, ngày 26 tháng 5 năm 2021 | 14:37:20

Để ngày càng có nhiều người được hưởng lương hưu cũng như bảo đảm an sinh xã hội sau khi hết tuổi lao động, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã đề xuất Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) báo cáo, trình Chính phủ nâng mức hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện từ 30% lên 50% đối với người thuộc hộ nghèo, từ 25% lên 30% đối với người thuộc hộ cận nghèo và từ 10% lên 20% đối với các đối tượng còn lại.

Thực hiện kiến nghị của Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội tại văn bản số 2602/UBVĐXH14 ngày 18/3/2020 về giải pháp mở rộng diện bao phủ BHXH, BHXH Việt Nam đã đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện, đặc biệt là với những người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo. Việc tăng mức hỗ trợ này sẽ sẽ tạo điều kiện giúp họ có đủ khả năng tham gia BHXH tự nguyện, góp phần hoàn thiện mục tiêu BHXH toàn dân để mọi người dân đều được tham gia vào mạng lưới an sinh và có chính sách BHXH chia sẻ, đảm bảo cuộc sống khi về già.

Theo BHXH Việt Nam, trong những năm gần đây, công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện đã có những bước tăng trưởng vượt bậc, ấn tượng, nhưng so với tiềm năng, số người tham gia BHXH tự nguyện vẫn còn rất thấp, nhất là đối với người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo. 

Cán bộ BHXH tỉnh tư vấn về lợi ích cho người dân khi tham gia BHXH tự nguyện.

Chính sách BHXH tự nguyện ra đời từ năm 2008 nhằm tạo cơ hội cho mọi người lao động thuộc khu vực phi chính thức đều được tham gia BHXH. Sau 12 năm triển khai, đặc biệt từ nửa cuối năm 2018 đến nay, cùng với định hướng chính trị thực hiện “BHXH toàn dân” được khẳng định tại Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, công tác phát triển BHXH tự nguyện đã có nhiều bứt phá.

Cụ thể, từ năm 2008 đến hết năm 2018, tổng số người tham gia BHXH tự nguyện mới chỉ đạt trên 277 nghìn người tham gia. Nhưng chỉ riêng trong năm 2019, số người tham gia đã đạt gần 574 nghìn người; trong đó, số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới trong năm 2019 bằng tổng số người tham gia BHXH tự nguyện phát triển được của cả 11 năm trước cộng lại. Đến cuốinăm 2020, số người tham gia BHXH tự nguyện là 1,128 triệu người tham gia (tăng 554 nghìn người, hơn gấp đôi so với năm 2019; đạt khoảng 2,1% lực lượng lao động trong độ tuổi. Đa số người tham gia BHXH tự nguyện là nông dân và lao động khu vực phi chính thức.

S.A/ CTTĐT HNB VN