Bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với lao động nước ngoài sẽ thực hiện theo lộ trình

Thứ ba, ngày 6 tháng 11 năm 2018 | 15:39:59

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, chính sách bảo hiểm xã hội với lao động người nước ngoài sẽ triển khai theo lộ trình. Từ ngày 1-12-2018 đến hết năm 2021, lao động nước ngoài tại Việt Nam chưa phải đóng bảo hiểm xã hội. Đối tượng này sẽ phải đóng 8% tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất từ thời điểm 1-1-2022.

Ông Vũ Mạnh Chữ, Phó trưởng ban phụ trách Ban Thu (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) cho biết, Nghị định số 143/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Luật An toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam sẽ có hiệu lực từ ngày 1-12-2018. Theo đó, văn bản này có một số nội dung mới. Việc thu các chế độ ngắn hạn của BHXH với lao động người nước ngoài như thai sản, ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sẽ thực hiện trước; còn chế độ dài hạn như hưu trí, tử tuất thực hiện sau.

Về mức đóng, từ ngày 1/12/2018 đến ngày 31/12/2021, người lao động không phải đóng BHXH bắt buộc. Từ ngày 1/1/2022, người lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc có trách nhiệm đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Ông Vũ Mạnh Chữ cho biết thêm, người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 1 năm trở lên thì thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Về phía người sử dụng lao động, từ ngày 1-12-2018 đến 31-12-2021, hằng tháng, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động. Cụ thể, đóng 3% vào quỹ ốm đau, thai sản; đóng 0,5% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Như vậy, tổng mức BHXH phải đóng của người sử dụng lao động trong thời điểm này là 3,5%.

Ông Đào Việt Ánh - Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam cho rằng, việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc với người nước ngoài lao động tại Việt Nam, về cơ bản không có vướng mắc. Hiện Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội trong đàm phán các hiệp định song phương về BHXH thế hệ mới, không chỉ xử lý hiện tượng đóng trùng mà còn đảm bảo quyền lợi được hưởng. Nếu có các hiệp định song phương này sẽ hỗ trợ tốt cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam./.

Minh Thư/ Cổng TTĐT Hội Nhà báo Việt Nam