Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái không báo cáo quan trắc giám sát môi trường?

Thứ sáu, ngày 19 tháng 5 năm 2017 | 14:57:37

“Sở Tài nguyên Môi trường chưa nhận được báo cáo quan trắc giám sát môi trường của Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái”, ông Hà Mạnh Cường – Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái nói khi làm việc với phóng viên.

Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Yên Bái có quy mô 500 giường bệnh được thiết kế theo tiêu chuẩn bệnh viện đa khoa hiện đại gồm: 32 khoa, phòng với trang thiết bị đồng bộ. Bệnh viện khởi công xây dựng tháng 2/2013, hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng tháng 9/2016.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái tại thôn 1,  xã Phúc Lộc,  thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Không báo cáo quan trắc môi trường

Theo quy định tại khoản 1, điều 8 - Tần suất quan trắc, Thông tư số 31/2013TT-BYT ngày 15/10/2013 của Bộ Y tế quy định về quan trắc tác động môi trường từ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện, có ghi: “1. Quan trắc chất thải y tế, nước thải y tế, khí thải lò đốt chất thải rắn y tế: Thực hiện định kỳ 3 (ba) tháng một lần”.

Ngày 17/5/2017, làm việc với phóng viên (PV) liên quan đến công tác bảo vệ môi trường của BVĐK tỉnh Yên Bái, ông Hà Mạnh Cường – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái cho biết: BVĐK tỉnh Yên Bái đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM; được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.

“Sở Tài nguyên chưa nhận được được Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Bệnh viện; nên chưa rõ, bệnh viện đa khoa tỉnh phải thực hiện quan trắc, giám sát môi trường định kỳ 3 tháng/01 lần hay 6 tháng/01 lần”, ông Mạnh Cường cho biết thêm.

PV hỏi, BVĐK tỉnh Yên Bái đi vào hoạt động từ tháng 9/2016 đến nay đã nộp báo cáo quan trắc giám sát môi trường định kỳ chưa?! Ông Mạnh Cường nói: “Sở Tài nguyên Môi trường chưa nhận được báo cáo quan trắc giám sát môi trường của Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái”.

Cũng theo ông Mạnh Cường, việc thực hiện Quan trắc tác động môi trường từ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của BVĐK tỉnh Yên Bái là hoạt động theo dõi có hệ thống diễn biến về số lượng, thành phần, mức độ nguy hại của chất thải rắn y tế, nước thải y tế tại bệnh viện…Do vậy, bệnh viện phải thực hiện quan trắc giám sát môi trường theo quy định của pháp luật.

Một góc khuôn viên BVĐK tỉnh Yên Bái tại thôn 1,  xã Phúc Lộc,  thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Phó Giám đốc Sở TM&MT tỉnh Yên Bái Hà Mạnh Cường khẳng định: Sở Tài nguyên đã có văn bản số 247/STNMT-BVMT ngày 24/2/2017 gửi BVĐK tỉnh Yên Bái yêu cầu thực hiện việc quan trắc giám sát môi trường định kỳ theo quy định. Nếu Bệnh viện không thực hiện báo cáo quan trắc giám sát môi trường theo quy định; Sở Tài nguyên sẽ xem xét, kiến nghị xử lý theo quy định tại Nghị định số 155 ngày 18/11/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

“Né” báo chí

Để có thông tin chính xác, khách quan về vấn đề nêu trên; cùng ngày 17/5, PV đến BVĐK tỉnh Yên Bái liên hệ công tác. Sau khi xem Giấy giới thiệu và các giấy tờ tùy thân của phóng viên, bà Trần Lan Anh – Giám đốc BVĐK tỉnh Yên Bái hồn nhiên từ chối làm việc, cung cấp thông tin liên quan.

“Chị là Phó Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện tỉnh; chị không làm việc với phóng viên không có thẻ Nhà báo, tỉnh có hướng dẫn như vậy…” bà Lan Anh tuyên bố.

Ảnh chụp màn hình website Sở Y tế tỉnh Yên Bái (soyte.yenbai.gov.vn)

Phải chăng, có điều gì khuất tất, bất thường trong công tác bảo vệ môi trường, xử lý chất thải y tế (nước thải y tế, chất thải y tế…) của BVĐK tỉnh Yên Bái?! Nên, vị Giám đốc BVĐK tỉnh Yên Bái Trần Lan Anh từ chối làm việc, cung cấp thông tin liên quan đến công tác bảo vệ môi trường của bệnh viện cho báo chí.

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền tỉnh Yên Bái tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại BVĐK tỉnh Yên Bái; đồng thời xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

Theo điểm đ, khoản 7, điều 12 của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, có ghi:

đ) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện giám sát chất thải định kỳ không đúng, không đầy đủ (về thông số vị trí, tần suất giám sát là 03 tháng một lần) hoặc đột xuất đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường và các hồ sơ về môi trường tương đương của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, cơ quan ngang bộ; không báo cáo kết quả giám sát chất thải định kỳ (một năm một lần trước ngày 31 tháng 01 hàng năm) hoặc đột xuất cho cơ quan đã xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường và các hồ sơ về môi trường tương đương thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, cơ quan ngang bộ.

 

Theo: Minh Sơn-Thanh Phong/ Báo Thời Đại