Bộ Công Thương bỏ nhiều quy định hành doanh nghiệp

Thứ bảy, ngày 9 tháng 12 năm 2017 | 10:46:18

Ngày 8/12, Bộ Công Thương cho hay đã ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, vốn bị đánh giá gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Bộ Công Thương bỏ nhiều quy định hành doanh nghiệp - Ảnh 1

Theo đó, Bộ Công Thương quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư 38 liên quan việc kiểm tra và cấp giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận đối với doanh nghiệp theo quy định của Nghị định 83 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Cùng đó, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư 48 về việc quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ và sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư 33 quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện. Một số quy định khác liên quan đến thủ tục trong xuất khẩu khoáng sản, xuất khẩu than cũng được sửa đổi, bổ sung trong đợt này.

Đáng chú ý, Bộ Công Thương quyết định bãi bỏ toàn bộ Chương IV của Thông tư 44 về kinh doanh xuất khẩu gạo. Theo đó, sẽ bãi bỏ các quy định đối với việc thuê, cho thuê kho chứa, cơ sở xay, xát thóc, gạo...

Trong lĩnh vực kinh doanh, sản xuất ô tô, Bộ Công Thương bãi bỏ Thông tư 20 về quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 9 chỗ trở xuống và Thông tư số 04/201 sửa đổi, bổ sung Thông tư 20 quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 9 chỗ ngồi trở xuống.

Việc sửa đổi, bãi bỏ các quy định, thủ tục vốn bị đánh giá là “hành” doanh nghiệp nói trên chính thức được thực hiện từ 1/1/2018 tới.

Phạm Tuyên/ theo Zing