Bộ TT&TT phổ biến kết quả hội nghị Trung ương 5

Thứ ba, ngày 23 tháng 5 năm 2017 | 20:21:21

Chiều nay, Bộ TT&TT đã tổ chức hội nghị phổ biến kết quả hội nghị TƯ 5 khóa 12.

Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn, ủy viên Ban chấp hành TƯ Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, đã trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của hội nghị TƯ 5 khóa 12 đến cán bộ, đảng viên.

Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn báo cáo nhanh kết quả của hội nghị Trung ương 5

Bộ trưởng cho biết, trong 6 ngày làm việc, hội nghị đã họp cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng như: Đề án “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Đề án “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”; Đề án tổng kết 15 năm (2002-2017) thực hiện Nghị quyết TƯ 5 khoá IX “Về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân”; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết TƯ 4 khoá 12 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị TƯ 4 đến Hội nghị TƯ 5; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng năm 2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2016 và xem xét thi hành kỷ luật cán bộ; và một số vấn đề quan trọng khác.

Kết thúc hội nghị, Ban chấp hành TƯ Đảng khóa 12 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, đặc biệt là nhất trí ban hành 3 Nghị quyết quan trọngliên quan kinh tế gồm: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Các cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ TT&TT nghe báo cáo nhanh về kết quả hội nghị Trung ương 5

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đề nghị các cấp ủy Đảng thực hiện chủ trương của Ban cán sự Đảng tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến các nội dung của Hội nghị TƯ 5 đến toàn thể cán bộ, đảng viên; đồng thời nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thực hiện tốt các nghị quyết của hội nghị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 12.

Theo: Trần Thường/ Báo Vietnamnet.vn