Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai 48 cuộc thanh tra

Chủ nhật, ngày 24 tháng 12 năm 2017 | 7:23:18

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cho biết, trong năm 2017 đã triển khai 7 cuộc thanh tra hành chính và 41 cuộc thanh tra chuyên ngành. Qua thanh tra, kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm, đúng pháp luật các trường hợp sai phạm.

Công tác thanh tra được Bộ TT&TT thực hiện nghiêm, qua đó giúp quản lý Nhà nước ngành trong đó có hoạt động quản lý các cơ quan báo chí được tốt hơn. Ảnh: O.H

Năm 2017, Bộ TT&TT tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm phát huy hiệu quả công tác thanh tra TT&TT, trong đó, tập trung xây dựng Đề án Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet, sửa đổi các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực TT&TT.

Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện đúng tiến độ, thường xuyên, liên tục cả định kỳ và đột xuất gồm: 7 cuộc thanh tra hành chính, trong đó có 1 cuộc thanh tra đột xuất; 41 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, trong đó có 18 cuộc thanh tra đột xuất. Bộ cũng đã ban hành 53 quyết định, trong đó có 47 quyết định xử phạt hành chính trên 1,6 tỷ đồng, 3 quyết định cảnh cáo và 3 quyết định thu hồi số tiền trên 500 triệu đồng. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh những sai phạm.

Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo cũng được Bộ TT&TT thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm. Không có vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp. Các đơn thư, khiếu nại, tố cáo được giải quyết dứt điểm, không có tình trạng nợ đọng.

Bên cạnh đó, Bộ TT&TT cũng đã tiếp tục thực hiện Chiến lược Quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2016-2020 của Bộ TT&TT. Đến nay, Bộ chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Theo: Oanh Hữu/ Báo Thanh Tra