Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ra quyết định về việc thu hồi Thẻ nhà báo của ông Trần Đức Trung công tác tại Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu

Thứ sáu, ngày 28 tháng 4 năm 2017 | 14:16:21

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ra quyết định thu hồi thẻ nhà báo mang số hiệu ITT01157 thời hạn 2016-2020 của ông Trần Trung Đức được cấp tại Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu, vì ông Trần Trung Đức đã bị cơ quan tiến hành tố tụng quyết định khởi tố bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"