Bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Sức khỏe và Môi trường

Thứ tư, ngày 13 tháng 1 năm 2021 | 16:15:45

Ngày 12/1, ông Nguyễn Thiệu Anh – Chủ tịch Hội đồng Quản lý, Viện trưởng Viện Sức khỏe và Môi trường vì cộng đồng (IOHEC) ký Quyết định số 08/QĐ-VSKMTVCĐ, bổ nhiệm Nhà báo, TS. Phạm Thị Mỵ giữ chức Tổng biên tập Tạp chí Sức khỏe và Môi trường – Cơ quan ngôn luận của Viện IOHEC.

Theo Giấy phép hoạt động Báo chí số 07/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông, từ ngày 5/1/2021, Tạp chí Sức khỏe và Môi trường chính thức trực thuộc cơ quan chủ quản mới là Viện Sức khỏe và Môi trường vì cộng đồng (IOHEC).

Quyết định bổ nhiệm Nhà báo, TS. Phạm Thị Mỵ - Phó Viện trưởng, giữ chức Tổng biên tập Tạp chí Sức khỏe và Môi trường.

Quyết định bổ nhiệm Nhà báo, TS. Phạm Thị Mỵ - Phó Viện trưởng, giữ chức Tổng biên tập Tạp chí Sức khỏe và Môi trường.

Để thực hiện kiện toàn bộ máy nhân sự, tổ chức, sáng 12/1, ông Nguyễn Thiệu Anh – Chủ tịch Hội đồng Quản lý, Viện trưởng Viện Sức khỏe và Môi trường vì cộng đồng (IOHEC) ký Quyết định số 08/QĐ-VSKMTVCĐ, bổ nhiệm Nhà báo, TS. Phạm Thị Mỵ - Phó Viện trưởng, giữ chức Tổng biên tập Tạp chí Sức khỏe và Môi trường – Cơ quan ngôn luận của Viện IOHEC.

Tạp chí Sức khỏe và Môi trường có chức năng tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các hoạt động chuyên ngành; phục vụ có hiệu quả đối với các đơn vị chức năng quản lý Nhà nước về Sức khỏe và Môi trường; tư vấn, phản biện các vấn đề liên quan lĩnh vực môi trường, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; đồng thời là cầu nối hữu hiệu đối với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư quan tâm đến lĩnh vực y tế, môi trường, kinh tế và các vấn đề xã hội…, tại các địa phương trên toàn quốc.

Theo PV/ NB&CL

https://congluan.vn/bo-nhiem-tong-bien-tap-tap-chi-suc-khoe-va-moi-truong-post113520.html