Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đánh giá cao công tác cải cách hành chính tỉnh Cà Mau

Thứ bảy, ngày 11 tháng 8 năm 2018 | 19:12:22

Sáng ngày 11.8, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do ông Mai Tiến Dũng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Cà Mau, kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng làm việc tại Cà Mau.

Từ ngày 1.1.2017 đến ngày 15.7, UBND tỉnh Cà Mau được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tổng số 653 nhiệm vụ. UBND tỉnh Cà Mau đã thực hiện hoàn thành 455 nhiệm vụ; trong đó, quá hạn 36 nhiệm vụ. Hiện tại, đang thực hiện 198 nhiệm vụ; trong đó, quá hạn 1 nhiệm vụ.

Công tác cải cách hành chính luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, đặc biệt là việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh cho nhà đầu tư và doanh nghiệp. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được triển khai thực hiện tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và 100% đơn vị cấp huyện, cấp xã.

 Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải báo cáo với đoàn công tâc

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải báo cáo với đoàn công tác.

Toàn tỉnh có 1.674 thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4; trong 6 tháng đầu năm 2018 có 7.830 hồ sơ của tổ chức, cá nhân nộp trực tuyến. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hẹn của các đơn vị trung bình đạt trên 99%.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, giai đoạn 2001 – 2015, Cà Mau đã sắp xếp, cổ phần hóa 65 lượt doanh nghiệp. Tỉnh cũng đang tập trung thực hiện thoái vốn tại công ty cổ phần và chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước về SCIC quản lý.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải kiến nghị Tổ công tác báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, Trung ương quan tâm xem xét cấp vốn để Cà Mau thực hiện công trình phòng, chống sạt lở, đặc biệt là đối với công trình khẩn cấp; đồng thời, quan tâm triển khai các công trình giao thông bức xúc trên địa bàn tỉnh.

Đối với việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, tỉnh Cà Mau kiến nghị Văn phòng Chính phủ cập nhật, giao tất cả các nhiệm vụ; kịp thời cập nhật thông tin trên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi; có biện pháp đôn đốc, nhắc nhở các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương chậm trễ trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đánh giá cao hoạt động của Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau. Tuy nhiên, để hoạt động của Trung tâm ngày càng hiệu quả hơn, ông Mai Tiến Dũng cho rằng, nên cử một lãnh đạo Sở làm việc tại đây để trực tiếp kiểm tra, thẩm định, giải quyết công việc tại chỗ. Đối với kiến nghị của địa phương, tổ công tác sẽ tổng hợp, bàn bạc cụ thể với từng Bộ để xử lý và báo cáo Thủ tướng Chính phủ để có chủ trương giải quyết khó khăn cho tỉnh Cà Mau.

Theo: Nhật Hồ/ Báo Lao Động