Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí viết về Di sản cho các nhà báo Lào

Thứ tư, ngày 19 tháng 12 năm 2018 | 11:35:11

Trong khuôn khổ Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam với Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân (CHDCND) LàoTừ 17-18/12, Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ "Báo chí viết về Di sản" cho học viên là các nhà báo công tác tại các cơ quan báo chí Trung ương Lào.

Tham gia khóa bồi dưỡng gồm 15 nhà báo đến từ các cơ quan báo chí Trung ương Lào, do ông Inpone Nakhonsy - Phó Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Thông tin - Văn hoá và Du lịch Lào) làm Trưởng đoàn. 

Khóa bồi dưỡng tổ chức nhằm hỗ trợ, nâng cao nghiệp vụ cho các nhà báo Lào trong việc đưa tin, bài quảng bá về di sản, đất nước, con người Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Lào.

PGS,TS Nguyễn Thành Lợi phát biểu tại Khóa bồi dưỡng  nghiệp vụ "Báo chí viết về Di sản" cho học viên là các nhà báo công tác tại các cơ quan báo chí Trung ương Lào.

PGS,TS Nguyễn Thành Lợi cho biết, di sản văn hóa là cốt lõi của bản sắc dân tộc và là cơ sở quan trọng để xây dựng và phát triển nền văn hóa Quốc gia tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Trong giai đoạn hội nhập và phát triển, việc bảo tồn di sản văn hóa và phát triển đô thị là những vấn đề lớn, phải phát triển sao cho hài hòa để giá trị di sản là mãi mãi.

Theo  PGS,TS Nguyễn Thành Lợi, hiện nay có ít bài phân tích một cách khách quan vẻ đẹp, giá trị của các di tích trong khi lại có quá nhiều bài phản ánh những tồn tại, tiêu cực tại các di sản. Một số tờ báo thương mại hóa, câu khách, làm mờ đi bản sắc văn hóa dân tộc… Những điều này làm cho độc giả mất niềm tin vào bộ phận quản lý di tích, khiến di tích bị giảm dần danh tiếng. Lớp bồi dưỡng sẽ giúp các nhà báo hiểu được tầm quan trọng của báo chí trong truyền thông về di sản, vai trò của báo chí khi truyền thông về văn hóa, di sản, khi bao gồm những lợi ích kinh tế, văn hóa, xã hội và quảng bá du lịch.

Trong khuôn khổ khóa bồi dưỡng, từ ngày 19-25/12, các nhà báo Lào sẽ được thực tế tại các tỉnh Quảng Bình, Huế và TP. Hồ Chí Minh.

Theo PV/ Báo Công luận