Bút sắc từ con chữ nhỏ

Chủ nhật, ngày 17 tháng 6 năm 2018 | 20:35:59

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu không dùng tên gọi “Trạm thu giá BOT” thay cho “Trạm thu phí BOT”. Một số tờ báo và phóng viên ngã ngửa ra rằng: Lâu nay mình đã nhả chữ cẩu thả như hùa theo đám đông, sử dụng ngôn ngữ trái với “chữ thầy”.

 


Cải tiến tên "Trạm thu phí" thành "Trạm thu giá", biến cái dễ hiểu thành cái khó hiểu.