CH BÁO GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI

Thứ tư, ngày 27 tháng 12 năm 2017 | 14:56:7

thuộc Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình-Bộ Y tế
Trụ sở:  Số 138A, Giảng Võ, Hà Nội
Điện thoại:  04 - 37 366 964
Fax:             04 - 38 463 556
E-mail:        baogd&xh@fpt.vn  

 

Tổng Biên tập Lê Cảnh Nhạc
Di động:      0913 229 956
Email:          canhnhac@gmail.com
Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu
 
Đổi tên Chi hội tháng 6/2001
Đại hội Chi hội Nhà báo Báo Gia đình và Xã hội nhiệm kỳ 2015-2017 (Tháng 6)
 
Thư ký Nguyễn Ngọc Đức
- Phó Tổng Biên tập Báo Gia đình và Xã hội
Di động:     0989 992 417 

 

Phó Thư ký-phụ trách kiểm tra Đỗ Nhật Trường (Chuyển công tác sang Báo Nhân Dân)
- Trưởng phòng Y tế-Dân số
Di động:     0913 365 611
Email:         nhattruongbaogdxh@gmail.com
 
Thường trực Chi hội: Võ Thu 
- Phóng viên
Di động:    0984 322 405
Email:        thugdxh@gmail.com