CH BÁO GIÁO DỤC VÀ THỜI ĐẠI

Thứ tư, ngày 27 tháng 12 năm 2017 | 14:41:7

thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
Trụ sở:   29B Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại:        04 - 39 386 274
Fax:                  04 - 39 345 611
Website:           www.giaoducthoidai.vn
 
Đại hội Chi hội Báo Giáo dục và Thời đại nhiệm kỳ 2014-2017 (tháng 11)
 
Thư ký Nguyễn An Kiên
- Thư ký Biên tập Ban báo Chủ nhật và số đặc biệt
Di động:           0983 276 186

E-mail:             nakien@gmail.com

 

Phó Thư ký: Trần Việt Hoa

Di động:          
E-mail:            
 
Ủy viên: Nguyễn Thị Nhung
Di động:          
E-mail