CH BÁO KIỂM TOÁN

Thứ ba, ngày 5 tháng 12 năm 2017 | 16:0:15

thuộc Kiểm toán Nhà nước
Trụ sở:  Số 79, Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại:       (024) 6282 0722; (024) 6282 0712
Fax:                 (024) 6282 0708
E-mail:             baokiemtoan@sav.gov.vn
 
Đại hội Chi hội Nhà báo Báo Kiểm toán nhiệm kỳ  2017-2019 (tháng 6)
 
Thư ký Đỗ Hồng Công
- Phó Tổng Biên tập phụ trách
Điện thoại CQ: (024) 62828719 
Di động:           0982 525 578          
Email:              congbkt@gmail.com              
 
Phó Thư ký Nguyễn Thị Thu Hiền
Điện thoại CQ: (024) 6282 8712
Di động:           0979 915 399
Email:              hienthanh_tckt@yahoo.com
 
Ủy viên-Phụ trách kiểm tra Nguyễn Thị Hồng
Di động:           0903 466 412        
Email:               nguyenhongbkt@gmail.com