CH BÁO KINH DOANH VÀ PHÁP LUẬT

Thứ ba, ngày 5 tháng 12 năm 2017 | 15:58:19

thuộc Hội Maketing Việt Nam
Trụ sở: Tầng 7, Tòa nhà 83 Giang Văn Minh, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 
Điện thoại:    04 6273 0995
Email:           baokdpl@gmail.com 
 
Thành lập Chi hội Báo Kinh doanh và Pháp luật tháng 2/2013
Đại hội Chi hội Báo Kinh doanh và Pháp luật nhiệm kỳ 2016-2019 (tháng 10)
38 hội viên
 
Thư ký Lưu Vinh  
- Tổng Biên tập
Di động:        0913 207 011
 

Phó Thư ký Nhữ Thúy Hương Quỳnh

- Thư ký Tòa soạn
 

Ủy viên phụ trách công tác kiểm tra Vũ Nhật Thăng

- Trưởng ban Biên tập Cuối tuần
Di động:        0902 237 966  
Email: