CH BÁO KINH TẾ NÔNG THÔN

Thứ ba, ngày 5 tháng 12 năm 2017 | 15:56:31

Thuộc Hội Làm vườn Việt Nam
Trụ sở:  Số 57 Hàng Chuối, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại:    04 - 38 214 720 - 39 722 293
Fax:               04 - 38 214 720
E-mail:          baoktnt@vnn.vn

 

Đại hội Chi hội Nhà báo Báo Kinh tế nông thôn nhiệm kỳ 2017-2019 (tháng 2)

 
Thư ký Nguyễn Anh Tuấn
- Tổng Biên tập
Di động:        0903 430 959
Email:           baoktnt@vnn.vn 
 
 
Ủy viên-Phụ trách kiểm tra Lê Văn Thơm
- Chức vụ: Phó tổng biên tập
Di động:       0913516232
Email:           thomktnt@gmail.com
 
Ủy viên Nguyễn Đình Tú
Di động:      0941379479
Email:         tukinhte@gmail.com