CH BÁO THƯƠNG HIỆU VÀ CÔNG LUẬN

Thứ sáu, ngày 1 tháng 12 năm 2017 | 15:5:30

thuộc Hiệp hội Chống hàng giả và Bản quyền thương hiệu Việt Nam
Trụ sở:    Số 12, ngõ 118, Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại:        0983 236 154
Tổng Biên tập  Vũ Đức Thuận
Di động:            0913 362 628
Phó Tổng Biên tập Nguyễn Đức Lợi

Đại hội Chi hội Tạp chí Thương hiệu và Công luận nhiệm kỳ 2014-2016 (tháng 5)

Thư ký  Nguyễn Văn Xuân
- Trưởng Ban Thư ký - Biên tập 
Di động:           0983 236 154
Email:              xuanphongtk@gmail.com
 
Phụ trách Kiểm tra Vũ Văn Chính