CH BÁO TIỀN PHONG

Thứ sáu, ngày 1 tháng 12 năm 2017 | 15:12:0

Thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh   
Trụ sở: Số 15 Hồ Xuân Hương, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại:          04 - 3822 6127- 3943 4031
Fax:                    04 - 3943 0693 
E-mail:                baotienphong@hn.vnn.vntienphongbtk@gmail.com
Website:             www.tienphongonline.com.vn
 

Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam Lê Xuân Sơn

- Tổng Biên tập Báo Tiền Phong
Địa chỉ:  15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
Điện thoại CQ:   04 3943 4031, máy lẻ 111
Điện thoại NR:   04 2225 0012

Di động:             0913 226 034

Email:                 son@baotienphong.com.vn

Đại hội Chi hội Báo Tiền Phong nhiệm kỳ 2013-2015 (Tháng 7)

Thư ký Lê Minh Toản

- Tổng Thư ký Tòa soạn 
Địa chỉ: 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
Điện thoại CQ:   04- 3943 4341
Di động:             0913 018 089
Email:                minhtoantp09@gmail.com 
 
Phó Thư ký Đặng Vương Hạnh (chuyển công tác)
- Trưởng ban Quốc tế Báo Tiền Phong 
Điện thoại CQ:  04- 3943 4031, xin số máy lẻ
Di động:            0913 219 775   
E-mail:              vuonghanh2208@gmail.com

Ủy viên  Nguyễn Trung Hiếu

Ủy viên Phùng Công Sưởng

Ủy viên Nguyễn Xuân Thủy

Ủy viên Trần Ngọc Tuấn

Ủy viên Nguyễn Hồng Vĩnh.