CH BÁO XÂY DỰNG

Thứ năm, ngày 30 tháng 11 năm 2017 | 15:30:59

thuộc Bộ Xây dựng  
Trụ sở: 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại:    04 - 39 740 487
Fax:              04 - 38 216 555
E-mail:          baoxaydung@baoxaydung.vn

Website:       www.baoxaydung.vn

 

Tổng Biên tập Nguyễn Anh Dũng
 
 
Đại hội Chi hội Báo Xây dựng nhiệm kỳ 2015-2017 (tháng 6)
 
Thư ký Nguyễn Thái Bình
 - Phó Tổng Biên tập
Di động        0912 126 800                     
E-mail:         binhbobo@gmail.com
 
Phó Thư ký Nguyễn Ngọc Quyết
 
Phó Thư ký Đỗ Đức Duy
 
Ủy viên Nguyễn Sơn Tùng
 
Ủy viên Ninh Thị Toàn